Thursday, January 5, 2023

Darna: Episode 104

 
104. Deleted City
Kalat na kalat na sa buong Nueva Esperanza ang pagkakatuklas ng pagiging pinuno ni Zaldy ng mga sindikato roon kaya naman sasamantalahin na ni Valentina ang pagkakataon upang siya naman ang magbantang sasalakay. Sa pagtakas ni Zaldy ay mapupunta sa pumapangalawa sa kanya ang pagiging pinuno ng bayan kaya naman itong bagong nakaupo ang bagong pagbabantaan ni Valentina. Takot ang mararamdaman ng mga taga Nueva Esperanza sa bagong pagbabanta na ito. Magigising si Pineda sa pagamutan na walang pakiramdam ang buong katawan dahil sa nangyari sa kanya. Darating si Sigfried at bibigyan siya ng Kristalotoxin na malugod niyang tatanggapin. Ang kanyang kapangyarihan ay ang kakayahang magpagalaw ng basura na siyang pagtatawanan ng mga kasama niya at pati na rin ni Borgo. Muling maghaharap sila Darna at Valentina sa talumpati ng bagong pinuno ng bayan at may ilang masasaktan dahil sa pagsalakay na ito. #DarnaDeletedCity


Paulit-ulit na lang tayo rito mga kaibigan. Magagalit si Valentina. Sasalakayin niya si Darna. Aapakan at ihahagis ni Darna ang mga ahas niya. Masasaktan siya. Magsasapakan sila ng kaunti. Tatakas si Valentina. Sisigaw siya sa kawalan. Mangangako siya na babalikan niya si Darna at papatayin. Balik sa simula. Magagalit si Valentina. Sasalakayin niya si Darna. Ay, naulit na pala. Wala naman kasing nangyayari, Regina. Matagal na kayong nagsasapakan ni Darna subalit hanggang ngayon hindi mo man lang nga siya mapilayan. Naiinip na kami ha. Kailangan niyo nang iangat ang bardagulan niyong dalawa upang magkaroon naman ng bago. Sa lagay na ito ay mukhang alam na rin naman ng mga manunulat na nasusuya na tayo kaya pinapatawa na lang nila tayo. Natawa naman ako kay Pineda kahit paano kaya maraming salamat na rin. Tila nagbibiruan na lang talaga tayo rito, ano? Bigyan niyo naman kami ng aabangan na magandang katapusan, utang na loob. #DarnaDeletedCity


104. Deleted City
The entirety of Nueva Esperanza is now totally aware of Zaldy’s now discovered involvement with the crime syndicates there which leads Valentina to take advantage of the situation so she can attack anew. Zaldy escaping means his second in command is now in charge of the city as the new mayor, which is also why he becomes Valentina’s new primary target. Fear is what the people of Nueva Esperanza end up feeling regarding this new threat. Pineda wakes up paralyzed at the hospital because of what happened to him. Sigfried arrives to offer him a vial of Kristalotoxin, which he injects himself with happily. His power is the ability to manipulate trash, which becomes the butt of jokes among his new comrades, Borgo included. Dana and Valentina square off again at the new mayor’s inaugural speech and several individuals end up getting hurt in the process. #DarnaDeletedCity


We’re just going around in circles here, my friends. Valentina gets mad. Valentina attacks Darna. Darna steps on and throws away her snakes. She is hurt. They throw some punches at each other for a bit. Valentina escapes. She screams her lungs out. She promises to seek revenge on Darna and kill her. Repeat. Valentina gets mad. She attacks Dara. Oh, wait, we’re back at the beginning! Regina, my dear, nothing is happening. You and Darna have been trying to bash each other’s faces for quite some time now and yet you haven’t even managed to give her a fracture at least. We’re bored stiff now. You both have to elevate your form of warfare so we can look forward to something new. At this point, it looks like the writers are also well-aware that we are already getting annoyed, which is probably why they are now just trying to make us laugh. In fairness to Pineda, he indeed made me laugh so thank you. It looks like we’re really just down to pulling each other’s leg at this point, huh? Please give us at least a nice ending to look forward to. #DarnaDeletedCity

"Garbage Versoza.” –Borgo

<<Episode 103                                   Episode 105>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review