Tuesday, January 3, 2023

Darna: Episode 102

 
102. Partners Vs Crime
Ibabaling nila Darna at Ding ang panahon sa pag-iisip kung sino kaya si Mister X na tinaguriang pinuno ng lahat ng sindikato sa Nueva Esperanza. Ito naman ang pinagkakaabalahan ngayon ng magkapatid dahil malakas ang kanilang kutob na si Borgo rin si Mister X na nagpapanggap lamang gaya ng pagpapanggap nito bilang Madame Victoria. Lingid sa kanilang kaalaman ay si Zaldy talaga ito. Kaya naman maghahanap sila Brian at Darna sa pamamagitan ng pagsunod sa isa sa mga kasapi ng pangkat na ito at sila ay mapapadpad sa isang malaking bahay kung saan matutuklasan nila na si Zaldy nga pala talaga si Mister X. Ibubunyag na ni Zaldy ang buong pagkatao sa apat sa mga kasapi nito na nagtatangkang magtaksil sa kanya. Sabay sabay niya itong papagilitan ng leeg sa kanyang mga tauhan upang maging babala sa mga kakalaban pa sa kanya. Ang hindi niya alam ay paparating na si Darna at magpapang-abot nga ang dalawa sa loob ng bahay kung saan sila magtutuos. #DarnaPartnersVsCrime


Mukhang matatapos na nga ito dahil nakikita naman natin na unti-unti na nilang nililinis lahat ng mga naiwan pang hindi nalulutas. Halos tapos na ang paghahanap ni Brian ng katarungan sa nangyari sa kanyang ama at ngayon naman ay mukhang tatapusin na rin nila ang pagiging pinuno ni Zaldy ng mga kawalangyaan sa Nueva Esperanza. Sa tingin ko ay magiging Extra rin naman talaga itong si Zaldy. Matagal naman na nila tayong tinutukso diyan sa mga pagpapakita niya ng Krisalotoxin na ninakaw niya. Ang tanong ay kung kakampi kaya siya kay Borgo o mapapatay siya bago ang huling pinakamalaking laban? Ilang Krisalotoxin pa ba kasi ang natitira? Apat kay Rolando at isa kay Zaldy hindi ba? Hindi rin ganoon kaganda ang pagbabalasa nila sa mga tauhan. Ilang araw nang hindi lumalabas sila Noah. Tila hindi ko rin nakita si Valentina at si Borgo sa kabanatang ito. Kaya tama rin yan. Linisin niyo na ang mga kalat nang matapos na natin ito. #DarnaPartnersVsCrime


102. Partners Vs Crime
Darna and Ding shift their focus on brainstorming about who Mister X is, whom everyone considers as the leader of all syndicates in Nueva Esperanza. This is what the siblings have been busy with lately because they are quite convinced that Mister X is also Borgo pretending the same way he pretends to be Madame Victoria. What they don’t know is that it's just Zaldy after all. Because of this, Brian and Darna team up to tail some members of the group and they are led to a big house where they discover that Zaldy is indeed Mister X. Zaldy finally reveals his identity to the four members trying to betray him. He orders his men to slit their necks to serve as a warning for anyone planning to double challenge him. What he doesn’t know is that Darna is already on her way and the two end up confronting one another inside the house where they will face off. #DarnaPartnersVsCrime


It looks like this show is almost nearing its end after all because we can now see how they are beginning to tie loose ends. Brian is almost done with his subplot of searching for justice for what happened to his father and now it looks like they will be resolving Zaldy’s subplot next along with all the evil he has unleashed in Nueva Esperanza. I believe that Zaldy will become an Extra as well in the end. They have been teasing that for quite some time now by showing the Kristalotoxin he stole. The question now is whether he will side with Borgo or get killed before the big final battle. How many Kristalotoxin bottles are left? Rolando has four and Zaldy has one, right? I am also not satisfied with the way they are balancing their characters. Noah has not been showing up for a few days now and I believe I also didn’t see Valentina and Borgo that much in this episode. This is why I think what they are doing now is apt. Clean up all the mess that’s left so we can end this once and for all. #DarnaPartnersVsCrime

"Balita ko gusto niyo makilala si Mister X. Ikinagagalak ko kayong makilala.” –Zaldy

<<Episode 101                                   Episode 103>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Film Review

Book Review

Book Review

Theater Review