Friday, January 27, 2023

Darna: Episode 120

 
120. Gone Girl
Susubukang kunin ni Darna ang katawan ni Regina subalit haharangan siya ng kapangyarihan ni Sigfried. Sa halip ay itatakas na lang nito si Ding. Darating naman si Ali upang masaksihan ang pagkuha nila Noah, Andre at Sigfried sa katawan ni Regina at magpipilit ito na sumama sa kanila. Doon ay makikita niya si Borgo at ang iba pang Super Soldiers na mga kilala na rin naman niya dati pa. Sasaksakan ni Borgo si Regina ng kung anuman upang buhayin ito at hihikayatin si Ali na sumanib sa kanila upang mapaglingkuran si Valentina. Magsasaksak si Ali ng Kristalotoxin at mamimilipit sa sakit habang tumatawa ng malakas si Borgong pangit. Haharangin si Ishna ng pinuno ng apat na hindi kilalang kalalakihan. Magpapalit ng anyo ang mga ito sa kanyang harapan at magpapakilala bilang Vorian (Nico Antonio), ang kanyang kapatid na ang akala niya ay matagal nang patay. Hahanapin nito si Borgo upang ibalita na kasalukuyan niyang bihag si Luna. #DarnaGoneGirl


Hay sa wakas, ang huling dalawang linggo! Dahil malapit na nga at tiyak na ang napipintong pagtatapos ay bumilis na ang daloy ng mga pangyayari. Tila ba ang daming nangyari at ang daming nagpakita sa kabanatang ito. Bumalik si Luna. Ipinakilala na rin yung kapatid ni Ishna. Hanggang dito na lang marahil ang makukuha natin na pagpapalawig ng kung anuman ang naging buhay ni Ishna. Baka talagang sipsip lang kay Borgo ang lahi niya? Kasi itong kapatid mukhang atat na atat ding magpasikat kay Borgong pangit e. Dahil dalawang linggo na lang, dalawa na lang talaga ang maaaring mangyari kay Valentina. Maari siyang mabuhay at gawing bihag ni Borgo at pain kay Darna upang makuha niya ang bato o kaya ay magiging halimaw na ito at matatauhan lamang sa huli bago bumaliktad at mapatay. Ganyang lang naman kadalasan ang nangyayari sa mga ganyan e. Nabitin pa naman tayong lahat sa paglambot niya kay Darna nung malaman niyang si Narda din ito. #DarnaGoneGirl


120. Gone Girl
Darna tries to retrieve Regina’s body but Sigfried’s power hinders her from doing so. She takes Ding away and flees the crime scene instead. Ali arrives just in time to see Noah, Andre, and Sigfried getting hold of Regina’s body and he forces them to take him with them. He sees Borgo there as well as the other Super Soldiers whom he already knew before. Borgo injects Regina with whatever it is he is injecting her to revive her and to convince Ali to join their ranks in order to serve Valentina. Ali injects himself with Kristalotoxin and slithers in pain while ugly Borgo is laughing his ass off. Isha is ambushed by the leader of the four unknown guys. They all transform in front of her and he claims to be Vorian (Nico Antonio), her long lost brother whom she thought was already dead. He is looking for Borgo to bring him news about Luna, whom he currently has hostage. #DarnaGoneGirl


At last, we are finally down to the last two weeks! Since this impending ending is now set in stone, the plot has somehow picked up the pace . It seems as though a lot had happened and so many characters also appeared in this single episode. Luna came back. Isha’s brother is also introduced. Perhaps this is already the limit of what we can get regarding her backstory. Maybe her species is really just blindly loyal to Borgo as a character flaw? This brother of hers also seems so eager to please ugly Borgo. Since we are down to the last two weeks, only two things can possibly happen to Regina now. She might live and be treated as Borgo’s hostage and use her as bait so he can get the stone from Darna or she can transform into a monster and just come to her senses in the end just in time to defect and get killed. That’s what usually happens to storylines like this anyway. We’re all yearning for more of her involuntary softening up after discovering that Darna and Narda are one and the same. #DarnaGoneGirl

"Hindi kami ang may gawa nito. Si Darna. Si Darna ang pumatay kay Valentina.” –Noah

<<Episode 119                                   Episode 121>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review