Wednesday, January 4, 2023

Darna: Episode 103

 
103. Powerful Matters
Sa pagsugod sa pagtitipon ng pangkat nila Zaldy ay matatagpuan ni Brian si Pineda na nakakulong. Sa pagdating naman ng kanyang ninong at paghaharap nilang lahat ay sasabihin ni Pineda kay Brian na alam ng ninong niya ang balak na pagpatay sa kanyang ama ngunit wala itong ginawa. Sa huli ay mahuhuli si Pineda subalit hindi na magiging maayos ang kaugnayan ng mag-ninong. Mabilis namang matatalo ni Darna ang mga bantay ni Zaldy kaya mapipilitan itong saksakan ng Krisalotoxin ang sarili at ito ay magiging Extra. Ang kanyang kapangyarihan ay ang kakayahang lumaki. Maglalaban silang dalawa ni Darna at mangangako si Zaldy na gagantihan silang lahat bago ito tumakas. Sasabihan naman ni Borgo si Ishna na hanapin si Zaldy upang isama ito sa kanilang pangkat lalo pa ngayon at unti-unti nang nauubos ang mga sindikato niya na pagkukuhaan niya dapat ng mga bubuo sa kanyang hukbo. Matapos naman makabawi ni Valentina ng lakas ay muli itong magbabalak na salakayin si Darna. #DarnaPowerfulMatters


Si Zaldy nga ang naging Extra. Alam naman na rin natin na dito na rin talaga siya papunta. Yung pakita rin na nawasak ang damit niya ay bakas na rin ng kung ano ang maaring maging kapangyarihan niya. Ito rin ang isang hindi ko lubos maunawaan sa Darna. Bakit kung anu-anong kapangyarihan na lang ang lumalabas? Wala ba itong mabigat na dahilan o kaugnayan sa katauhan ng mga nasasaniban ng Krisalis? Tila kasi tinamad ang mga manunulat dito at kung anu-ano na lang na naisip nila ang inilagay. Wala na rin naman tayong magagawa dahil patapos na rin ang palabas. Sabagay ganun din naman ang nangyari sa mga unang kabanata ng Smallville na tila talagang pinagbatayan nila ng balangkas ng bagong Darna na ito. Marahil ay hindi na lang natatandaan ng karamihan ang palabas na iyon ngunit marami talagang ginaya ito roon. Ano na nga ba ang susund na mangyayari? Pagtutulung-tulungan nila si Darna? Kakampi ba yung mga naunang Extra kay Darna? #DarnaPowerfulMatters


103. Powerful Matters
In the attack at the meeting between Zaldy and his group, Brian finds Pineda locked up. As his godfather arrives at the scene and they all confront one another, Pineda tells Brian that his godfather knew about his father’s kill order but did not do anything to prevent it. In the end, Pineda is taken into custody but the relationship between godfather and godson is no longer the same. Darna easily gets rid of Zaldy’s goons which leads him to inject himself with the Krisalotoxin and become an Extra. His superpower is the ability to grow in size. He faces off with Darna and promises to exact revenge on all of them before escaping. Meanwhile, Borgo orders Ishna to look for Zaldy so they can include him in their group, now that the network of crime syndicates he painstakingly created to serve as training ground for his minions are slowly going under. After Valentina recovers he strength, she plans once again to attack Darna. #DarnaPowerfulMatters


It is Zaldy who becomes the Extra after all. We all knew that this is the direction his subplot is going to tread anyway. Even the previews showing his clothes getting ripped already gave us clues about what his powers would be. This is another aspect of Darna that I just don’t get. Why is it that they are just getting powers at random? Doesn’t this have any reason or at least a connection to the personalities of those infected by the Krisalis? It just feels like lazy writing from the screenwriters’ part that they seem to be just drawing lots or whatever. Oh well, that’s what happened in the first episodes of Smallville anyway which I really believe is the show after which this new Darna has been patterned. Perhaps many just don’t recall that show but there are really many aspects of Darna that they based on it. What’s going to happen next then? Are they going to gang up on Darna? Will the other Extras side with Darna? #DarnaPowerfulMatters

"Hindi ikaw si Borgo?” –Darna

<<Episode 102                                   Episode 104>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Theater Review

Theater Review

Theater Review