Friday, January 20, 2023

Darna: Episode 115

 
115. Sky Fall
Hindi si Regina kundi si Rex ang daratnan ni Narda sa bangin. Nandoon din si Ishna upang magpanggap na Narda at tawagan si Regina upang ipaalam ang nangyayari. Inis man sa una ay agad kakabahan si Regina dahil sasabihin ni Ishna bilang Narda na papatayin siya ng ama nito kaya naman dali-daling magtutungo si Regina sa bangin. Haharangin ang sasakyan niya sa checkpoint subalit madali naman niyang mapapatay ang lahat ng bantay doon. Matapos magpanggap ay babalik na si Ishna sa kanilang taguan kung saan pipigilan niya sila Noah, Andre at Sigfried sa pagbabanta sa buhay ni Hergis. Maglalaban sila Narda at Rex kahit na hindi ipaaalam ni Narda ang kanyang lihim na pagkatao. Pagdating ni Regina ay masasaksihan niya ang laban ng kaibigan at ng ama pati na rin ang pagkakahulog ng huli sa bangin. Magagalit ito at magpapalit-anyo bago hanapin ang ama sa baba subalit hindi na niya ito makikita. Magbabanta ito kay Narda na gagantihan siya at ang kanyang pamilya#DarnaSkyFall


Malinaw naman talaga ang balak ni Borgo sa simula pa lang at nagtagumpay naman siya sa ngayon. Ang tanong ko pa rin ay nagagaya rin ba ng mga ito ang numero ng telepono ng tao na ginagaya nila ang anyo? Walang matinong paliwanag kung paanong Narda ang lumabas na pangalan noong tawagan ni Ishna si Regina. Parang tinatamad na lang talaga silang mag-isip. O dinukot ba ni Ishna ang telepono ni Narda habang nakikipag-usap ito kay Rex? Snatcher na rin siya ngayon? Gayunpaman, mabuti na rin na tapos na ito nang mawala na nga si Rex at umusad na ang mga pangyayari. Ang tagal tagal na nagsasanay ng Super Soldiers niya subalit wala pa ring bakbakan na nagaganap. Sa mga pakita mukhang babalik si Luna at pasasabugin nung apat na hindi kilalang lalaki ang sasakyang panghimpapawid niya. Mayroon ding pakita ng isang lalaki na naglalakad na nakagayak pandigma ni Darna na sa palagay ko ay si Ding. Ilabas niyo na lahat ng maaari niyo pang ilabas nang matapos na tayo. #DarnaSkyFall


115. Sky Fall
It is Rex instead of Regina that Narda ends up meeting at the cliff. Ishna is also there hidden in plain sight and pretending to be Narda to call Regina and let her know what is happening. Though irked at the beginning, Regina feels genuine fear as Ishna, disguised as Narda, tells her that her father will kill her which causes Regina to hurriedly head to the cliff. Her vehicle is stopped at a checkpoint but she easily kills all the guards there. After her act, Ishna heads back to their headquarters where she arrives just in time to prohibit Noah, Andre, and Sigfried from threatening Hergis’ life. Narda and Rex engage in hand-to-hand combat even though Narda is careful not to reveal her true identity. Regina arrives just in time to see the fight between her father and friend, the former falling off the cliff. She goes berserk and transforms to search for her father at the bottom of the ravine but fails to find him. She threatens Narda saying that she will seek revenge against her and her entire family. #DarnaSkyFall


Borgo’s plan was clear all along and we can say that he has succeeded for now. The question now is how the heck are they able to mimic the phone number of the person they are shapeshifting into? There is no logical explanation as to how it is Narda’s name that shows up on Regina’s phone when Ishna calls her. It looks like they are running out of good ideas, huh? Or did Ishna snatch Narda’s phone while she was busy talking to Borgo? So she’s also a snatcher now, too? Even then, it’s good that this subplot is finally coming to a close so that Rex can leave the stage and trigger the next chain of events. The Super Soldiers have been training for quite some time now but we haven’t seen a battle yet. In the previews, it looks like Luna will be coming back but the four unknown men will be blowing up her spaceship. There is also a teaser of a guy donning Darna’s battle garb, which I believe should be Ding. Throw everything that you still can at us, so we can finally end all of this. #DarnaSkyFall

"Pagsisisihan mo ang ginawa mo, Narda. Pagisisihan mo to!” –Valentina

<<Episode 114                                   Episode 116>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review