Monday, January 9, 2023

Darna: Episode 106

 
106. Super Soldiers
Kahit na nagtatago si Hergis ay tutulong pa rin ito kay Darna sa pamamagitan ng pagmamatyag niyang mag-isa sa mga tauhan ng tanggapan nila Regina at Rex. Doon ay makakasagap siya ng mga bagong kaalaman naang batayan ayang karanasan ng mga tauhan doon upang isipin na baka si Rex ay si Borgo na nagpapanggap lamang. Ipapaabot naman ni Ali ang inabi sa kanya ni Narda at makikita nga ito ni Regina sa kanilang tanggapan ngunit hindi niya ito haharapin at paninigasan ang pagiging Valentina niya. Sasalakay naman si Zaldy sa pagamutan kung saan makikipagtuos sa kanya si Antiporda bago gamitin nito ang kapangyarihan laban sa kaaway niya. Ikatutuwa naman ni Borgo ang sa palagay niya ay ang matagumpay niyang unti-unting pagkakakuha sa loob ni Regina. Samantala, susubukin din ni Richard na hikayatain ang kaibigang si Andre na magbalik loob na rin sa kanila subalit hindi talaga niya ito mahanap kahit saan kaya malulungkot na lamang ito. #DarnaSuperSoldiers


Kalungkot-lungkot man ay alam na rin naman natin kung saan patungo itong pinaggagagawa nila kay Regina. Halata naman na sa huli ay mananaig pa rin ang pagiging Regina niya at ang pagkakaibigan nila ni Narda. Sa totoo lang, magugulat ako kung hindi ito ang mangyayari dahil kadalasan ay ganito naman talaga ang kinalalabasan ng mga ganitong daloy ng pangyayari. Ang pinagtataka ko pa rin ay kung bakit ba kailangang bumuo ng hukbo. Si Valentina pa nga lang hindi na matalo-talo ni Darna. Marahil ay ganyang lang ka praning si Borgo. Sabagay di ba nung huli nilang paghaharap ni Darna nasabugan lang naman siya nung sandata niya sa mukha? Kaya baka nais na niyang makatiyak ngayon dahil alam niya rin marahil na tatanga-tanga siya. Hindi ko rin nakikita kung paano ito magiging kapana-panabik. Hindi masaya kung pagtutulungan lang nila si Darna. Dapat may sarili rin siyang hukbo o mga kakampi. upang maging pantay ang lahat. Bigyan niyo ng gayak pandigma si Lola Roberta. #DarnaSuperSoldiers


106. Super Soldiers
Even though he is in hiding, Hergis continues to help Darna by launching his own solo investigation about the people at Rex and Regina’s foundation. There he gets to retrieve some new intel thanks to the people working there, leading him closer to the conclusion that Rex is really just Borgo in disguise. Ali delivers Narda’s message to Regina and she does observe her waiting at her office but does not show up and insists on her being Valentina. Zaldy attacks a hospital where Antiporda tries to restrain him before the former uses his powers on the latter. Borgo celebrates what he believes is his near victory in wooing Regina. Meanwhile, Richard also tries to reconnect with Andre and convince him to come back to them, but he really just can’t find his friend, leaving him to do nothing more than be sad. #DarnaSuperSoldiers


Sad as it may seem, we already know anyway as to where this all leads, I mean whatever the writers are doing to Regina. It is obvious that in the end, Regina will still let her friendship with Narda overshadow everything else. To be honest, I would be quite surprised if this does not turn out to be the case because, after all, this is usually the outcome of subplots like this. What I’m still wondering about is why this need to form an army. Valentina alone, Darna could no longer manage to defeat. Perhaps Borgo is just this paranoid? After all, didn’t his last encounter with Darna just end up with his own weapon literally blowing up on his face? Maybe that’s the reason why he is extra careful this time around because he is well aware that he is an idiot. I still fail to see how this will all turn out to be exciting. It’s not really fun if they will just gang up on Darna. She should have an army or allies of her own. Give grandma Roberta some battle armor! #DarnaSuperSoldiers

"Rex Vanguardia, ikaw ba ang kamay na nagpapakilos kay Valentina? Ikaw ba si Heneral Borgo?” –Hergis

<<Episode 105                                   Episode 107>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review