Friday, September 30, 2022

Darna: Episode 35


35. Darna Avenge
Pilit mang itago kay Ding ang katotohanan ay maririnig pa rin niya ito habang nag-usap ang ate ang lola tungkol kay Master Klaudio. Hindi makakatiis ang bata at susugod sa likod-bahay ni Lolo Rolando. Mabubugbog na naman ng wala sa panahon ang kawawang Hergis. Pipigilan ni Narda ang kapatid bilang Darna at magkakasundo ang dalawa na ang pagtitiwala nila kay Hergis ay hindi nila nais kundi isang pangangailangan. Isang Extra na may kakayahang palobohin ang sarili ang makakasagupa ni Darna at madaling magagapi subalit gagawa ng gulo ang bagong Extra nang hindi niya namamalayan sa pamamagitan ng pamiminsala sa isang poste ng kuryente na ikagagalit ng mga tao at isisisi kay Darna sa kabila ng pagligtas nito sa kanila. Sasabayan pa ni Regina ang pangungutya, isang dahilan upang magpakita ng inis si Narda. Kakausapin naman siya ng kaibigan at maliliwanagan sa mga tungkulin at mga hindi magandang maaring idulot ng pagiging isang Darna. #DarnaAvenge


Ano ba kasi talaga ang pangalan ng alalay ni Borgo? Xandra ako ng Xandra dito subalit Ishna/Ishta naman ang tawag sa kanya ni Hergis. Bahala siya sa buhay niya. Tawagin na lang natin siyang Alalay. At bakit kailangang si Darna pa ang umawat kay Ding? Natawa ako dun tapos bigla kong napagtanto na baka kay Hergis lang talaga nag-iingat si Narda. Marahil ang pinaka-aral ng kabanatang ito kahit na wala masyadong sapakang naganap ay ang pagkakaiba ng Darnang ito sa mga nauna sa kanya. Ang huling Darna na lumipad ay si Marian Rivera noong 2009. Uso na noon ang social media ngunit hindi pa ganoon kalakas ang epekto nito sa saloobin ng madla lalo na kung ihahambing ngayon. Maaring bayani ka nga ngunit isang troll farm lang din talaga ang katapat mo sa kasalukuyan dahil ang tunay na kapangyarihan sa mga panahon ngayon ay nasa paglilok sa paraan ng pag-iisip ng mga tao dahil sa totoo lang, marami naman talagang madaling paikutin ngayon. #DarnaAvenge


35. Darna Avenge
As much as they’d like to conceal the truth from Ding, he still hears it as he eavesdrops in the conversation between his grandma and big sis regarding Master Klaudio. Unable to contain himself, he heads towards old man Rolando’s backyard. Poor Hergis ends up being beaten black and blue once again. Narda as Darna restrains her brother and the siblings agree that their trust on Hergis is more of a necessity than a want. An Extra who has the ability to inflate himself squares off with Darna and is easily defeated, but the other new Extra also wreaks havoc in secret by sabotaging an electrical post which leads to the townsfolk to get angry and blame everything on Darna despite the latter saving them. Regina also chimes in, one reason for Narda to openly show her annoyance. Her friend talks to her regardless and she ends up with an epiphany about the responsibilities and disadvantages that being Darna entails. #DarnaAvenge


What is Borgo’s assistant’s real name anyway? I keep on calling her Xandra for some reason yet Hergis has been referring to her as Ishta/Ishna in this episode. Whatever, I guess. Let’s just call her Assistant. And why should it really be Darna who has to restrain Ding? I chuckled a bit because of that and then I realized, oh, perhaps it is Hergis that Darna is actually wary of. Perhaps the main lesson of this chapter despite not having much fight scenes is the difference between this Darna and those that came before her. The last Darna to every fly was Marian Rivera in 2009. Social media was already a thing back then but its effects on public opinion was not that strong yet compared to present day. You can be a hero all you want but all we really need nowadays to take you down is a troll farm, because true power lately relies heavily on how good you are at shaping how people think and to be frank, there are just so many gullible people at present. #DarnaAvenge

“Madali talagang utuin ang mga tao dito. Isang troll farm lang ang kailangan, nag-iba na ang tingin nila kay Darna.” –Xandra

<<Episode 34                                   Episode 36>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review