Wednesday, September 7, 2022

Darna: Episode 18


18. Darna Voices
Dadalaw ang Extra na pumatay sa manggagamot at manunulat sa tanggapan nila Narda dahil kilala siya ng tagapangasiwa doon. Ipakikilala siya nito kay Narda at Brian bilang si Alex (Christian Bables), isang magaling na pharmacist na anak ng isang kaibigan nilang manggagamot na kinitil ang sariling buhay matapos maging tampulan ng cyberbullying. Ibabaling nito ang tingin kay Brian na palapit ng palapit ang pagsisiyasat patungo sa kanya. Magagalit naman si Zaldy dahil sunud-sunod na ang batikos na kanyang natatanggap sa mga taongbayan sa pangunguna ni Regina na inuusisa ang kanyang kawalan ng gawa sa mga nangyayaring pamamaslang sa Nueva Esperanza. Bagamat nananalo siya kay Zaldy, unti-unti namang nagagapi si Regina ng sarili. Hindi man niya batid pa na siya si Valentina, hindi naman tumitigil ang mga tinig na naririnig niya sa kanyang isipan. Sa kawalan ng maaring sandalan ay yayakapin nito si Narda na tila bang kaisa-isang tao na pakiramdam niya ay maari niyang lapitan. #DarnaVoices


Lumilinaw na ang lahat ngayong napagalaman na natin na ang kanang kamay ni Heneral Borgo na si Xandra (Kim Rodriguez) pala talaga ang nagpapagalaw sa mga galamay nila sa Nueva Esperanza. Ang tanong lang sa mga ganitong pagkakataon ay bakit nga ba hindi na lang ang pinuno gay ani Heneral Borgo ang gumawa ng mga inuutos niya sa mga tauhan niya, hindi ba? Gayunpaman nauunawaan naman natin na kung ganito ang mangyayari ay matatapos agad ang palabas kaya wala na rin namang saysay na magtalo pa ukol dito. Nagtataka lang ako, may ipakikilala kaya silang kilalang tao na gaganap kay Heneral Borgo kapag nabunyag na kung sino talaga ito sa likod ng pangit niyang pagmumukha? Kapanapanabik din namang abangan kung paano ang magiging sagupaan nila Darna at Xandra/Heneral Borgo subalit mukhang matatagalan pa ito. Sa pagpapadala niya ng bagong Extra bawat dalawa o tatlong linggo ay mapapahaba pa lalo ang daloy ng mga pangyayari. May kaugnayan kaya si Heneral Borgo kay Valentina? #DarnaVoices


18. Darna Voices
The Extra who killed the doctor and the journalist visits the office where Narda works because he knows the manager there. He is introduced to Brian and Narda as Alex (Christian Bables), a renowned pharmacist and son of one of their doctor friends who took his own life after falling prey to cyberbullying. He sets his gaze on Brian, whose investigation is slowly leading him closer to him. Zaldy goes berserk after receiving a barrage of complaints from his citizens led by Regina who is criticizing his lack of action regarding the slew of murders in Nueva Esperanza. While she is definitely winning against Zaldy, she is slowly losing her battle with herself. Although unaware that she is Valentina, the voices in her head just won’t leave her alone. In the absence of anyone she can rely on, she hugs Narda, who appears to be the only person she feels she can turn to. #DarnaVoices


The pieces are beginning to fall into place as we discover that it is General Borgo’s girl Friday Xandra (Kim Rodriguez) who is actually responsible for controlling their minions in Nueva Esperanza. The only question in these instances is why can’t General Borgo do the dirty work himself instead of delegating this to his lowly henchmen, right? Even so, we understand that if this were the case then the show will end soon enough, so arguing about this is really moot. I am just wondering if a known personality will be portraying General Borgo when his real identity behind that ugly face is finally revealed? Even though the prospect of seeing the melee between Darna and Xandra/General Borgo brings some excitement somehow, it seems like this will take a while. In sending a new Extra every one or two weeks, they can further prolong the flow of events. Could General Borgo have something to do with Valentina? #DarnaVoices

“This world is full of weaklings. Losers. Hindi nila kaya ipagtanggol ang sarili nila sa napakaraming kasamaan dito. Criminals. Extras. Kung gusto mo talaga silang ipagtanggol, dapat hindi ka mahina. You have to be a monster para sa kanila. Unleash the beast in you.” –Rex

<<Episode 17                                   Episode 19>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Film Review

Book Review

Book Review

Theater Review