Thursday, September 22, 2022

Darna: Episode 29


29. Darna Wheel of Fate
Palihim na magtutungo si Gardo sa bahay nila Narda upang ipagtapat sa kanya na kilala niya si Clone Man. Ibabahagi nito kung paano silang lumaking dalawa sa pagnanakaw at kung paano sila nagbagong buhay sa tulong ng walang iba kundi si Leonor. Pinalad man si Gardo na mapadpad sa Nueva Esperanza upang magbagong buhay, minalas naman si Vince at napabilang sa sindikato. Ibabahagi rin ni Narda kay Brian ang lihim na ito at magkakasundo ang dalawa na kailangang mailigtas ang Extra upang mabigyan ng pagkakataon na mag-bagong buhay. Gayunpaman, ilalantad ni Pineda ang tunay na pagkatao ni Vince matapos itong bigyan ng kaalaman ng sindikato na kinabibilangan nito na kasabwat naman nila. Dahil sa paglantad ng pagkatao ng Extra sa madla ay manganganib lalo ang buhay nito at magpapatulong sa kaibigan na si Gardo upang sumuko ng matiwasay. Aaminin ni Lolo Rolando kay Darna na alam niyang siya talaga si Narda. Aaminin naman ni Borgo kay Xandra na mayroon siyang lihim na sandata na tatapos kay Darna. #DarnaWheelOfFate


Matagal na rin akong may hinala na may lihim itong Rex. Sa unang pakita kasi kay Regina noong pinasukan siya ng luntiang bato, ipinakita na namatay yung kasama niyang lalaki na malamang tatay niya dahil bata pa siya noon, kaya ako nagtataka kung bakit biglang buhay ang tatay niya. Matagal na rin akong nagtataka kung bakit laging ganoong itsura ang pagpapakita ni Borgo e kung tutuusin may kapangyarihan naman ang lahi nil ana manggaya ng anyo. Marahil ay iyon na nga ang nais iparating sa atin ng kabanatang ito. Hindi man ipinakita ng buo kung sino si Borgo pagbaba niya ng sasakyan, halata naman na si Rex iyon. Kung tama nga ito, naipaliwanag na rin sa wakas kung bakit tila inuudyukan pa niya ang pagiging Valentina ni Regina. Masakit ito kay Regina dahil buong buhay niya ay mukhang nais lamang niyang ipagmalaki siya ng tatay niya tapos malalaman niya bigla na ginagamit lamang pala siya bilang sandata. Ang katapusan nito malamang ay makikipagkampihan siya kay Darna sa dulo at mamamatay upang iligtas ang kaibigan. #DarnaWheelOfFate


29. Darna Wheel of Fate
Gardo secretly pays Narda a visit at their house to confess that he knows Clone Man personally. He shares how the two of the grew up in an environment of robbery and petty theft and how they later turned to clean living with the help of Leonor. While Gardo got lucky and found his way to Nueva Esperanza and start a new life, Vince was unlucky to become part of a syndicate. Narda shares this secret to Brian and the two agree that the Extra must be saved in order to give him a chance for a new start. Even so, Pineda reveals Vince’s real identity to the public after he is given some intel by the syndicate where he belongs and happens to be in cahoots with them. Due to this revelation to the masses, the Extra’s life is put in even graver danger leading him to ask for his friend’s help so he can surrender peacefully. Lolo Rolando admits to Darna that he knows she is actually Narda. Borgo, on the other hand, tells Xandra that he has a secret weapon that can end Darna. #DarnaWheelOfFate


I’ve been having my doubts about Rex having a secret for the longest time now. It’s just that when Regina was infiltrated by the green stone, they clearly showed that her companion, a guy, died who was more likely her father because she was still a young kid back then, which is why I am also wondering how she has a dad who is alive and kicking. I’ve also been wondering for some time now as to why Borgo always appears with that face when their race has shapeshifting abilities anyway. Perhaps that’s really what this episode is driving at. Although we don’t get to see, in totality, who Borgo was when he alighted the vehicle, it is obvious that it’s Rex. If this is true, then it is finally clear how he seems to even be egging Regina on to embrace being Valentina, albeit subtly. This is going to be painful for Regina because she seems to have dedicated her entire life to efforts in making her father proud, only for her to find out that she is just being used as a weapon. This will most likely end with a team-up with Darna in the end with her dying to save her friend.  #DarnaWheelOfFate

“I guess that's just how karma works, huh? Ganyan dapat ang nangyayari sa masasamang tao. Namamatay.” –Regina

<<Episode 28                                   Episode 30>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review