Friday, September 23, 2022

Darna: Episode 30


30. Darna Encounter
Pupulaan ng matindi ni Zaldy ang bagong panukala ng anak ngunit sa halip na magalit ay tatanggapin ito ng maluwag ni Noah matapos kausapin ni Andre ng masinsinan sa pagkakaroon ng layunin sa buhay. Nagmamadali pa rin si Hergis na makausap ang tagapangalaga ng bato ngunit sasabihan ito ni Lolo Rolando na mahihirapan siya dahil sa kanyang pagpatay sa kanilang ina. Patuloy ang pagkainis ni Regina sa babaeng ahas dahil sa muling pagpatay nito. Gayunpaman, dumarami ang mga tagahanga niya dahil masasamang tao ang kanyang pinapatay. Sisipot si Vince upang magpatulong sumuko kila Narda, Brian at Gardo ngunit masusundan sila ng mga tauhan ng sindikato at magkakaputukan. Tutulong si Narda bilang Darna at mahihikayat ang Extra na sumuko subalit magiging tudlaan ito ng mga galamay ng sindikato sa loob na magtatangkang siya ay itumba. Dahil dito, hindi magtatagal at tatakas din si Vince upang hindi malagay sa alanganin ang kanyang buhay. #DarnaEncounter


Sa gitna talaga kailangang magpalit ng anyo, Narda? Sabagay, tila hindi pa naman malaking suliranin sa ngayon ang pangangalaga sa kanyang tunay na katauhan subalit dapat ay natututo rin siya sa nangyayari sa mga kalaban niyang Extra na kadalasan ay nagsisimulang mapahamak matapos maibunyag ang tunay na pangalan sa madla. Kung anuman ang dahilan kung bakit mukhang walang alam ang lahat na si Narda at Darna ay iisa kahit magkamukha naman sila, marahil ay gagamitin na lang natin ang palusot na ginagamit din sa bawat palabas ni Superman. Hindi nga alam ni Lolo Rolando na yung Zorang Darna na nakita niya noon at ang Nardang Darna na kausap niya ngayon ay magkaiba kahit sa ating mga manonood ay malaki ang pagkakaiba ng kaanyuan ng dalawa. Maganda rin ang pagpapakita nila ng kapangyarihan ng social media sa paghubog ng paniniwala ng mga tao na talaga namang napapanahon. Masahol pa nga ito sa mga Extra na may ahas na buhok dahil marami itong napapaniwala ng walang tanong tanong. #DarnaEncounter


30. Darna Encounter
Zaldy heavily criticizes his son’s new proposal but instead of getting mad, Noah accepts the criticisms wholeheartedly, this after Andre gives him a heart-to-heart talk about having a purpose in life. Hergis is still in a rush to talk to the protector of the stone but old man Rolando explains how it will be hard for him for the mere fact that he killed their mother. Regina’s ire towards the snake woman rages on because of another murder victim of hers. Even so, fans are starting to grow in number because the victims are mostly criminals. Vince shows up to ask Narda, Brian, and Gardo for help in his surrender but they are tracked bu the syndicate’s goons which ends in gunfire. Narda helps as Darna and eventually convinces the Extra to surrender, but he becomes the target of the syndicate’s henchmen in prison who attempt to ambush him. Because of this, it won’t take long for Vince to escape so as not to put his life in danger. #DarnaEncounter


Did you really have to transform out in the open, Narda? Oh well, it seems like protecting one’s real identity is not yet an issue anyway, but perhaps she should be taking a hint from what happens to her Extra enemies and how things end up getting messy for them once their real names are revealed to the public. As for the reason why nobody seems to be aware that Narda and Darna are one and the same despite them looking so similar, perhaps we will just use the same alibi that is used in every Superman show. Old man Rolando does not even know that Zora’s Darna whom he saw before and Narda’s Darna to whom he is talking now are not one and the same despite the big difference in appearance being too obvious for us viewers. I like how they are accentuating the power of social media in honing public opinion, which is really timely. This is even worse than an Extra with snakes for her because of the many that fall prey to this and don’t even question it. #DarnaEncounter

“May nabiktima na naman yang babaeng ahas na yan? She's everywhere. Can you believe this? Pati sa panaginip ko nagpapakita siya at nagpaparamdam siya. I hate her!” –Regina

<<Episode 29                                   Episode 31>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Theater Review

Theater Review