Thursday, September 8, 2022

Darna: Episode 19


19. Darna Extra Task
Lalalim pa lalo ang pagkakaibigan nila Regina at Narda matapos magtapat ng una sa huli ukol sa mga bagay na bumabagabag sa kanya. Aaminin din nito na mayroon siyang tinatagong lihim sa nakalipas na apat na taon subalit hindi nito sasabihin kung ano. Patuloy siyang bubulabugin ng mga tinig sa kanyang isipan at mapapadalas din ang kanyang mga biglaang bulalas sa kanyang tanggapan na magiging dahilan upang pag-usapan siya ng mga tao. Bubuo ng natatanging pangkat ang kapulisan upang tugisin ang mga Extra at si Brian ang mapipisil na mamuno rito. Maligalig man ang binata ay magdadalawang-isip ito matapos ibunyag na kay Zaldy siya mag-uulat at hindi sa kanyang pinuno. Maaalala niya isa-isa ang pinagdaanan ng ama na napag-initan noon dahil sa pagiging magaling na pulis. Hindi rin niya batid ang mga pangamba na kanyang haharapin ngayong marami nang may nais na wakasan ang kanyang buhay. Isang gabi ay magigising ito sa tunog ng kaluskos na si Darna lamang pala na hinanap siya upang makipagtulungan laban sa mga Extra. #DarnaExtraTask


Malalim din pala ang alitan sa pagitan nila Brian at Noah at ng kanilang mga ama na rin. Nakapagtataka lang kung bakit tila ba ang ganda ng tirahan ni Brian. Mayaman kaya ang nanay niya? Iniisip ko tuloy minsan, baka naman hindi rin mabuting pulis ang tatay niya talaga subalit sa mga pakita naman ng mga nangyari noon, mukhang matino naman siya. Ito rin ang unang hinala ko sa kanyang ninong na si Antiporda ngunit wala pa rin namang ibang pahiwatig na siya ay isang kalaban. Kung hindi naman siya kalaban, marahil ay bilang na rin ang araw niya dahil alam naman natin kung paanong unang namamatay ang mga kakampi sa mga ganitong palabas. Kung mangyari man iyon, kakampi naman ni Brian si Darna kaya wala naman siyang dapat ipangamba. Sa palagay ko ay magiging Extra naman si Noah kinalaunan. Ito madalas ang mga nangyayari sa mga pangalawang tauhan na ang ka love-triangle ng mga pangunahing tauhan. Kung hindi man, e di gulatin ninyo kami. #DarnaExtraTask


19. Darna Extra Task
The budding friendship between Regina and Narda grows stronger as the former confides in the latter about the things that worry her. She also admits that she has been keeping a secret for the last four years, but stops short into revealing what it is. She endures constant nagging from the voices in her head which leads to her now frequent outbursts at her office, which becomes a reason for people to gossip about her. The police force forms a special group to pursue the Extras and Brian is chosen to lead it. Although eager, the young lad suddenly has second thoughts after it is revealed that he will be reporting directly to Zaldy instead of his chief. One by one, he begins to recall all that his father had to go through when he was singled out for being a good cop. Neither is he aware of the danger he is facing now that a lot of people are after his life. One night he wakes up to the sound of rustling which turns out to be just Darna, who has searched for him to coordinate in their fight against the Extras. #DarnaExtraTask


So, the animosity between Brian and Noah as well as their dads does run that deep, huh? Anyway, how does Brian have such a nice condo? Is his mom rich? Sometimes I end up thinking that perhaps his father was not the good cop he was painted to be, but there is just no indication based on the flashbacks so maybe he really is legit. This was also my first assumption about Antiporda, his godfather, but then again there hasn’t been any hints that he might be an enemy. If he is indeed not an enemy, then perhaps his days are already numbered because we all know how the allies are the first to die in TV shows like this. Should that happen, well, Brian still has an ally in Darna so he really has nothing to fear. As for Noah, my guess is that he will become an Extra eventually. This is what usually happens to secondary characters who figure in love triangles with the protagonists. If not, then surprise us, by all means. #DarnaExtraTask

“I've been keeping this secret for four years. Wala pa kong pinagsasabihan kahit isa.” –Regina

<<Episode 18                                   Episode 20>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Theater Review

Theater Review