Tuesday, September 20, 2022

Darna: Episode 27


27. Darna Hotspot
Atat na si Hergis na mapalapit muli sa tagapangalaga ng bato ngunit hihikayatin siya ni Lolo Rolando na maghintay pa ng tamang pagkakataon. Hindi pa rin nanunumbalik ng buo ang kanyang kakayahang mag-ibang anyo. Sa tuloy tuloy na pagkapanalo ni Zaldy laban kay Regina dahil nasa kanya na naman ang loob ng madla, ipagpapatuloy din niya ang paghahanap sa babaeng nagligtas sa mga dinukot na kababaihan noon na siya ang may pakana. Magpapanggap na pulis ang isa niyang tauhan at pupunta sa bahay ng bulag na iniligtas noon ni Narda. Sasambitin ng bata ang pangalan ni Narda bago ito saksakin ng lalaki at kunin ang mga gamit sa bahay upang palabasing pagnanakaw lamang ang lahat. Malalaman na ni Zaldy na si Narda ang hinahanap niya at susundan-sundan na niya ito. Bibilugin ni Xandra ang ulo ng bagong Extra upang pagmukhaing masama si Darna. Muling magkakaharap ang dalawa matapos magligtas si Darna ng ninanakawang babae. Sasali sa laban si Xandra. #DarnaHotspot


Mabuti naman at uni-unti na ring napapagtanto ng magkapatid na Narda at Ding na tila ba mayroong kung sinuman na nagpapagalaw sa mga Extra. Mainam na rin na hindi sila tatanga-tangang magkapatid upang hindi naman tumagal pa lalo ang daloy ng mga pangyayari. Ang isa lamang na pinagtataka ko ay kung bakit tila ba wala yatang Extra na pipiliing maging kakampi sa halip na kaaway? Si Lindol Man pa lang yata ang talagang wala namang masamang balak sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Yung magnanakaw kasi pati na rin si Killer Ghost at itong bago na binansagan nilang Clone Man ay mukhang halang naman talaga ang mga kaluluwa. Sana naman ay may lumabas na isang Extra na nagnanais din maging bayani. Sa lagay ngayon ay tila ba si Valentina pa lang ang may ganitong saloobin. Sana ay damihan din nila ang mga eksenang pagtutuos upang madagdagan pa ng aksyon ang palabas. Madaling magsasawa ang mga tao kung halos pakilig lamang ang kanilang mapapanood. #DarnaHotspot


27. Darna Hotspot
Hergis is way too eager to get close once again to the protector of the stone, but old man Rolando persuades him to hold on a little longer. His ability to shapeshift has not really been regained yet. While constantly winning against Regina because he now has the people’s sympathy, Zaldy carries on with his search for the woman who rescued the kidnapped girls of which he was the masterind. One of his goons pretends to be a police officer and visits the blind girl that Narda rescued before at her house. The young lady blurts out Narda’s name before she is stabbed to death by the guy and their possessions taken to make everything look like a mere robbery. Zaldy finally knows that it is Narda whom he seeks and he begins following her all around. Xandra brainwashes the new Extra to make him believe that Darna is evil. The two face off once again after Darna saves a woman being robbed. Xandra joins the fight. #DarnaHotspot


It’s good that siblings Narda and Ding are slowly realizing that, somehow, somebody is triggering the appearance of the Extras. We’re thankful that the two are not idiots so as not to further delay the flow of events. One thing that I am wondering about, though, is why no Extra has yet to choose to be an ally instead of an enemy. Earthquake guy seemed to be the only one so far with no malicious motives in using his powers. It’s just that the thief, Killer Ghost, and even this new one everyone is calling Clone Man really seem like bad apples. I hope an Extra with a hero complex also makes an appearance. So far, it looks like only Valentina fits the bill. I also hope that they will give us more fight scenes just to pump in some action into the show. People will easily lose interest if all they ever see is the romance angle. #DarnaHotspot

“Anong hiwaga meron ka, Narda Custodio?” –Zaldy

<<Episode 26                                   Episode 28>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Theater Review

Book Review

Book Review

Book Review