Monday, September 26, 2022

Darna: Episode 31


31. Darna Boycott
Ang pagtatangka sa buhay ni Vince sa kulungan at ang kanyang pagtakas ay magiging sanhi ng kaguluhan sa Nueva Esperanza matapos na sundan ng labing dalawa pang bilanggo ang kanyang mga yapak, isa na rito ang kliyente ni Regina. Darating man si Darna upang magligtas ng mga magiging biktima ng mga bilanggo ay uulanin naman siya ng batikos mula sa mga taong bayan na naniniwalang kung pinatay na lamang niya si Clone Man ay malamang na napigilan sana ang mga nangyayaring gulo. Lalakas pa lalo ang paghanga ng mga tao sa babaeng ahas na tinuturing na ng ilan bilang bayani dahil pumapatay siya ng mga masasamang loob. Mananawagan si Regina gamit ang kanyang vLog upang pasukuin si Vince at ang kanyang kliyente sa pamamagitan ng pangako na tutulungan niya ang mga ito na makamit ang katarungan. Gayunpaman, sasama ng lubos ang loob ni Regina sa mga puna ng madla, dahilan upang lumabas si Valentina at pumatay muli. Mapapatay nito ang kliyente niya na nais hingin ang tulong niya. #DarnaBoycott


Alam kong paulit-ulit na rin ang puna na ito subalit alam kong marami rin naman ang aayon sa akin. Nais ko mang humanga ng lubos sa bagong kasuotan ni Valentina na magara naman talaga, hindi ko magawa dahil napipilitan akong tumutok sa hindi kagandahang pagkakagawa sa mga ahas sa ulo niya. Oo, alam ko na maraming dahilan kung bakit ganyan ang kinalabasan ngunit mahirap din talaga itong isangtabi dahil agaw pansin naman talaga. Sa ibang balita naman, ipinaliwanag na ni Hergis kung ano ang nagagawa ng luntiang bato na tinatawag nilang Krisalis sa Marte na wala umanong masamang epekto sa kanila ngunit may kakayahang magsanhi ng pagbabago sa mga karaniwang tao kaya may mga Extra. Halos napatunayan na rin na si Rex at Borgo ay iisa matapos nitong pagalitan si Xandra sa pagmumungkahi nito na gamitin nila ang babaeng ahas laban kay Darna. Sa lagay na ito ay mukhang babalimbing din itong si Xandra dahil hindi talaga maganda ang pakikisama sa kanya nitong si Borgo. #DarnaBoycott


31. Darna Boycott
The attempt on Vince’s life in prison and his resulting breakout becomes the reason for more turmoil in Nueva Esperanza after 12 inmates decide to follow his footsteps, one of them being Regina’s client. Even though Darna comes to the rescue of the prisoners’ eventual victims, she bears the brunt of the townsfolk’s bashing who believe that if she just killed Clone Man on the spot, then none of this ruckus would’ve come to pass. The people’s adulation of the snake woman grows even fonder for some even consider her as a hero because of her murder of criminals. Regina uses her vLog to call for Vince and her client’s surrender, promising them that she will help bring them to justice. Even then, Regina will be heavily affected by the bashing she’ll get from the people, causing Valentina to resurface and kill again. She even ends up killing the very client who is looking forward to her assistance. #DarnaBoycott


I know that this critique is getting more and more repetitive but I also know that many will agree with me. As much as I’d like to totally admire Valentina’s new costume which is legit by the way, I just can’t bring myself to do it because I am forced to focus on the not so pretty rendering of the snakes on her head. Yes, I know that there is a plethora of reasons as to why the outcome has been like this, but you can’t deny that it’s really hard to set this aside considering how attention-grabbing it is. In other news, Hergis finally explains what the green stones can do, which they call Krisalis on Marte, which according to him has no bad effects on them but has the ability to cause mutations in ordinary people, which is why there are Extras. It is also almost confirmed that Rex and Borgo are one after the latter berates Xandra when she suggests that they use the snake woman against Darna. At this point, it looks like Xandra will also be defecting eventually given the not so decent treatment she is getting from Borgo. #DarnaBoycott

“Nung dumating kami sa planeta ninyo, may dala kaming cyborg. Ang laman nito ay krisalis.” –Hergis

<<Episode 30                                   Episode 32>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review