Tuesday, September 6, 2022

Darna: Episode 17


17. Darna Extra Challenge
Matatagpuang patay ang manggagamot na kausap nila Narda at Regina at aakalain ng lahat na nagpatiwakal ito kahit na nakita sa huling kabanata na pinasok ito ng isang lalaki na may dalang panurok na tila ba naglalaman ng lason. Kasunod nito ay mababalitaan din ang pagpatay sa isang manunulat at makikita sa CCTV na isang Extra ang may gawa nito na may kakayahang tumagos sa mga dingding. Gagawa naman si Ding ng isang server na magiging paraan upang ipagbigay alam ng taong bayan kung mayroon silang mamamataang Extra. May papasok ditong balita isang gabi at magtutungo si Darna iniulat na pook ngunit walang iba kundi si Lolo Rolando ang sasalubong sa kanya. Ipaliliwanag nito ang pinanggalingan ng mga Extra at kung paanong si Leonor ang may dulot nito matapos niyang ilibing ang kalaban sa tibagan na pinasabog naman ni Mayor Zaldy na siyang nagpakalat sa mga luntiang bato na pinagmulan ng kapangyarihan ng mga Extra. Mabubunyag naman sa paguusap ni Heneral Borgo at alalay na sila ang may sugo sa bagong Extra. #DarnaExtraChallenge


Aray ko, hindi rin maganda ang tabas ng dila nitong si Heneral Borgo ano? Gayunpaman, hindi ako makikipagtalo sa iyo diyan, Power Rangers. Marami talagang tanga sa daigdig na ito. Hindi lang dito sa Pilipinas. Nagkalat sila kung saan saan kahit saan ka pa magtungo. Hindi ko rin naman alam diyan kay Leonor, sa dinami-dami naman ng maaring bagsakan talagang dito pa nagtago ang gaga. Iyan talaga ang una niyang malaking pagkakamali. Naibigan ko naman ang pagpapalawig ng kasaysayan ni Lolo Rolando at kung paano niya inilaan ang panahon upang tuklasin kung ano ang pakay dito ni Zora. Ang tanong ko lang ay ano ba naman kaya ang maari pa niyang maitulong kay Darna? Sa simula’t sapul ay itong kaalaman lang naman niya sa Agham ang maari niyang itulong. Di kaya’y gagawa siya ng gamot o kung anuman upang gamutin ang mga Extra? Maganda rin iyan kung ganyan nga ang magiging daloy ng mga pangyayari. Sa halip na patayin ang mga biktima lang din naman, bakit nga ba hindi na lang sila bigyan ng lunas, hindi ba? #DarnaExtraChallenge


17. Darna Extra Challenge
The doctor Narda and Regina were talking to is found dead and everyone dismisses it as a suicide despite being shown in the last episode how a guy with an injection that seemed to contain poison entered her room. After this, news spreads about a murder of a journalist in which it is seen on CCTV that an Extra with the ability to go through walls was the culprit. Ding creates a server which serves as a way for the townsfolk to report whenever they encounter an Extra. A report comes in one night and Darna goes to the reported site but it is none other than old man Rolando whom she meets there. He explains to her how the Extras were created and how Leonor is the root cause when she buried the enemy at the quarry which was later flattened with explosives by Mayor Zaldy which in turn caused the green stones, the source of the Extras’ powers, to disperse. It is later revealed through a conversation between General Borgo and his assistant that they are responsible for sending the new Extra. #DarnaExtraChallenge


Ouch, this General Borgo guy has one acerbic tongue, now, doesn’t he? Even then, I won’t be arguing with you on that one, Power Rangers. There are indeed a lot of idiots on this planet. Not just here in the Philippines. They are everywhere no matter where you go. I really don’t know why Leonor, of all the places where she might crash land, really had to decide to hide here. That is her first biggest mistake. On the other hand, I like the way they expounded on old man Rolando’s history and how he dedicated his time to discover what Zora’s motives here could be. My question now is what else could he do to help Darna? From the get go it is only his knowledge in science that can be deemed as his possible contribution. Perhaps he will create some sort of medicine or whatever that could cure the Extras? It would also be great if the events turn out this way. Instead of killing those who are also victims anyway, why not just give them the cure, right? #DarnaExtraChallenge

“Wala talagang hangganan ang kabobohan ng mga tao sa planetang ito.” –Heneral Borgo

<<Episode 16                                   Episode 18>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Film Review

Book Review

Book Review

Book Review