Thursday, September 29, 2022

Darna: Episode 34


34. Darna Face Off
Sa paghahanda sa kanilang pagpasok ay padadalhan sila Narda at Ding ng kanilang Lola Roberta ng baon at sasabihang daanan na rin si Lolo Rolando upang mabigyan ito ng pagkain bilang pasasalamat. Tutungo naman si Rolando sa bahay nila Narda at magkakasalisi ang dalawa. Si Hergis ang daratnan ni Narda sa bahay ng matanda. Agad agad itong magpapalit anyo at mabubugbog ng malala si Hergis. Magkikita-kita sila kasama si Roberta kinalaunan sa bahay ni Rolando at doon na nga ipaliliwanag nito kay Narda ang balak ni Borgo na sakupin ang daigdig at gawing alipin ang mga tao bago ito sirain ng tuluyan sa kanyang pagbabalik sa Marte. Mahirap man tanggapin ay magpapasya si Narda na makipagtulungan sa kaaway ngunit ililihim muna nila ito kay Ding. Sa pagnanais na matunton si Borgo ay ang bagong Extra ang makakasalubong ni Hergis. Susundan niya ito at makikitang sinusulsulan ni Xandra na nagbabalatkayo bilang isang pulubi. #DarnaFaceOff


Napansin ko na dalawang kabanata nang nagpapasikat ang mga ito ha. Ang gaganda pa rin ng mga kuha ngayon at umayos na rin ng kaunti ang paglipad ni Darna kahit na nakasalalay pa rin sa mabilis na galaw ng camera ang lahat. Pati na rin ang pagpasok ni Darna sa bintana ay maangas na ngayon hindi gaya nung dati na tila ba ingat na ingat siya sa paglapag. Sa totoo lang, kung ganito tayo ng ganito, mauubusan kami ng ikukutya sa inyo. Gayunpaman, may panghihinayang pa rin naman. Nakagawian na ng palabas na ito na idaan sa malikhaing pagguhit ang pagpapakita sa Marte at nasilayan na naman natin iyan ngayong gabi sa pagpapaliwanag ni Hergis ng mga balak ni Borgo. Ang masasabi ko lang, hanep ang konsepto. Ang ganda ng pagkakaguhit kay Borgo kaya naman lalo pang nahalata na pumalpak talaga sila sa pagsasabuhay sa kanya. Kitang kita kasi na hindi napanindigan ang pananaw ng gumuhit. Kung naiayos lamang sana ang make-up at damit ni Borgo, marahil ay hindi siya katawa-tawa sa paningin. #DarnaFaceOff


34. Darna Face Off
As they prepare to go to work and school, Narda and Ding are given their respective packed lunch by their Grandma Roberta and she also asks her granddaughter to bring old man Rolando some food along the way as their means of giving thanks. Rolando heads over to their house, though, and they miss each other. Hergis is who Narda ends up finding at the old man’s house. She immediately transforms and beats the hell out of Hergis. Later on, they all meet along with Roberta at Rolando’s house where Hergis explains Borgo’s plan to Narda which is that of world domination and enslaving the human race before destroying the planet as he returns to Marte. Although hard to stomach, Narda decides to accept her enemy’s help, but withholds the information from Ding. Wanting to find Borgo so bad, it is the new Extra that Hergis ends up crossing paths with. He trails him and sees him being provoked by Xandra disguised as a beggar. #DarnaFaceOff


I’ve noticed that they have been tyring to impress us for two episodes now, huh? The shots are still awesome and even Darna’s flying scenes, though still heavily reliant on fast camera panning, have also improved. Even Darna’s entrance via the window is now badass, unlike before when she seemed so careful with her landing. To be honest, we will run out of criticisms if you carry on with this. Even then, there are still some regrets here and there. This show is used to relying on artistic drawings to show us the world of Marte and we have seen it once again tonight as Hergis explains Borgo’s plans. All I can say is that the concept looks amazing. The way Borgo is drawn is beautiful, which is also the reason why it is so obvious that their execution of the character is really went south. You just can see how they weren’t able to carry out the vision of whoever drew the character. If only they ended up executing Borgo’s make-up and costume properly, perhaps he wouldn’t be the laughingstock he is now in our eyes. #DarnaFaceOff

“Para kay Borgo hindi lang langis, ginto, dyamante ang kayamanang nakita niya kundi pati ang mga tao. Gagawin niyang alipin ang mga tao sa planetang ito. Gagawa ng mga sandata niya at gagawin niyang sundalo ng kanyang hukbo. At kapag nakuha na niya ang batong pinakaaasam niya, aalis na siya sa winasak na planeta para bumalik sa Marte.” –Hergis

<<Episode 33                                   Episode 35>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review