Thursday, September 15, 2022

Darna: Episode 24


24. Darna Relics
Magigising na si Brian sa wakas at sapat na ang lakas upang makipagbiruan kay Narda. Dadalawin din siya ni Regina na sa ngayon ay nag-aalala sa kung ano ang maaring sabihin ng ama lalo pa ngayon at bumabalik lahat sa kanya ang pangungutya kay Zaldy na ginagamit ang social media upang pagmukhaing siya ang kawawa sa away nilang dalawa. Bukod pa rito ay lumalala na ang panghihimasok ng mga tinig sa isipan ni Regina at aaminin na rin niya sa wakas kay Narda na matagal na niya itong nararanasan magmula pa noong mapahamak siya sa tibagan. Babangungutin naman si Narda kung saan makikita niya si Heneral Borgo na sinasakal siya hanggang siyang ay maglaho katulad ng pagkamatay ng kanyang ina. Lasing naman na uuwi si Noah sa ama at magwawala ukol sa pagpuri nito kay Brian. Kinabukasan matapos mahimasmasan ay ipahihiya pa siya lalo ng ama, dahilan upang siya ay magpatakbo ng mabilis sakay ng kanyang motor at mapahamak dahil dito. Sila Narda at Andre naman ang matataong sasaklolo sa kanya. #DarnaRelics


Tama rin nga ang hinala ko tungkol kay Antiporda. Hindi man siya malinis, talaga namang binabantayan din niya maigi ang inaanak at kita rin naman na takot din si Pineda sa kanya kahit paano. Hindi kaya may kinalaman siya sa pagkamatay ng tatay ni Brian? Kung iyon man ang totoo, mukhang sising-sisi naman na siya sa nagawa niya. Ano pa man ito, tiyak na magiging dahilan ito upang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang mag-ninong sa hinaharap. Tila ba ipinangangalandakan na nila sa ating mga mukha ang alitan sa pagitan ni Noah at ng kanyang ama kaya napapanahon na rin marahil na itanong kung ano nga kaya ang ugat ng pag-aaway nilang mag-tatay? Hindi pa pinakikilala ang nanay niya kaya maari nating hulaan na baka namatay ito at siyang ang sinisisi ng tatay niya? Si Regina naman, napagtanto ko na ang pinagdadaanan niya bilang Valentina ay isang malikhaing metaphor ng sakit sa pag-iisip na napapanahon din naman talaga at karapat-dapat din pagtuunan ng pansin. Magaling, mga manunulat. Magaling! #DarnaRelics


24. Darna Relics
Brian wakes up at last with enough strength to even joke around with Narda. Regina also drops by to visit. She is now worried as to what her father might say especially now that all her criticism of Zaldy is backfiring on her because he is using social media to play the victim in their spat. Aside from this, the voices in her head are becoming more and more intrusive that Regina finally admits to Narda that she has been suffering from it since her accident at the quarry. Narda has a nightmare where she sees General Borgo strangling her until she vanishes in the same way that her mother died. Noah comes home drunk and throws a fit about his father’s praises for Brian. As he sobers up the next day, his father guilt trips him even more, which leads to him driving around too fast on his motorcycle and figuring in an accident. Narda and Andre turn out to be the rescue team that finds him unconscious on the road. #DarnaRelics


My hunch about Antiporda turns out to be true after all. Although he is not as squeaky clean, he does make up for it by really protecting his godson, and we can also see Pineda fear him somehow. Could it be that he had something to do with the death of Brian’s father? If that is the case after all, it appears that he is really regretting whatever it is that he might have done. Whatever that may be, it is sure to become a valid reason for the two to have a falling out in the future. In other news, it’s as if they are already parading the father-and-son estrangement between Noah and his dad, for which perhaps it is just timely for us to wonder what the root cause of their beef might be? His mother has never been introduced so we can guess that she probably died and his father is blaming it on him? As for Regina, I’ve realized that whatever it is she is going through as Valentina can be seen as a creative metaphor for mental illness, which is just as timely and does deserve all the attention it can get. Bravo, writers! Bravo! #DarnaRelics

“Heto yung sasakyan mo noong dumating ka sa aming planeta na matagal kong iningatan para sa iyo.” –Lolo Rolando

<<Episode 23                                   Episode 25>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review