Monday, September 19, 2022

Darna: Episode 26


26. Darna Girl Power
Magpapanggap si Xandra na isang mamamahayag upang kumuha ng kaalaman tungkol kay Darna mula kay Brian subalit wala siyang mapipiga sa binata at aalis na lamang. Uutusan siya ni Borgo na magpadala ng bagong Extra upang maging pain kay Darna. Ang bagong Extra ay may kakayahan na paramihin ang sarili at makakalaban ito nila Darna, Brian at Antiporda. Madadaplisan ng bala ang bagong labas ng pagamutan na si Brian ngunit hindi naman ito malala. Ipagmamalaki naman ni Regina kay Ali ang pagkakaibigan nil ani Narda na lalo pang tumatatag matapos niyang dalawin ang dalaga sa bahay nito at makilala ang kapatid niyang si Ding at pati na rin si Lola Roberta. Muntikan man niyang mabuking doon na si Narda at Darna ay iisa, mapipigilan naman ito ng tatlo at ang tanging maaalala lamang ni Regina ay ang mainit na pagtanggap nila sa kanya. Gagamutin ni Lolo Rolando si Hergis at patutuluyin sa kanyang tahanan. Ipapakita naman nito kay Ding kinalaunan ang sasakyang pangkalawakan ng kanyang ina. #DarnaGirlPower


Sino ba ang gumaganap doon sa bagong Extra? Hindi ko siya kilala. Marahil isa itong bagong artista? Nagtataka rin ako kung ano nga ba ang batayan ng kapangyarihan na nakukuha ng mga pinasukan ng mga luntiang bato. Sabagay, hindi naman din talaga naipapaliwanag ng lubusan ang mga ganitong uri ng tauhan. Nandiyan lamang talaga sila upang magbigay daan sa pagpapabuti ng kakayahan ng pangunahing tauhan. Mayroon na tayong Extra na nakakapagpalindol, tumatagos sa dingding at ngayon naman ay nakakapagparami ng sarili. Patay na ang naunang dalawa, malamang ay susunod naman itong isa. Ako rin ay nagtataka kung may alam kaya ang ama ni Regina sa pagiging Valentina niya? Tila ba gustong palabasin ng mga manunulat na parang binubuyo ni Rex ang anak upang yakapin ang pagiging Valentina kahit na maaring wala rin naman talaga siyang alam at nagkataon lang ang mga salitang ginagamit niya upang isalarawan ang pinagdadaanan ng kanyang anak. #DarnaGirlPower


26. Darna Girl Power
Xandra shapeshifts into a journalist in order to get information from Brian regarding Darna but she doesn’t get to squeeze out any intel from the young lad so she just leaves. Borgo tells her to send a new Extra as a pawn for Darna. The new Extra has the ability to copy himself and multiply, and he gets into a fight with Darna, Brian, and Antiporda. Fresh out of the hospital, Brian is nicked by a bullet but the injury is not severe. Regina proudly tells Ali about her ever-growing friendship with Narda after she visits her at her house and gets to know her brother Ding as well as her grandma Roberta. Even though she almost discovers that Narda and Darna are one and the same, the three manage to obscure the truth, and Regina ends up just remembering their warm welcome. Old man Rolando treats Hergis’ wounds and allows him to stay at his house. He later shows Ding his mother’s spaceship. #DarnaGirlPower


Who is portraying the role of the new Extra anyway? I don’t know him. Perhaps, a newbie actor? I am also wondering as to what might be the basis for the powers that those people infiltrated by the green stones. Oh well, characters like this are rarely explained in full detail anyway. They are just there in order to pave the way for the mastery of the main character’s abilities. We already have an Extra that can cause earthquakes, phase through walls, and now someone who can clone himself. The first two are dead, and it looks like this one will obviously follow suit. I am also wondering whether Regina’s father is aware about Regina being Valentina? It’s as if the show were insinuating that Rex is prodding his daughter to embrace her being Valentina, even though it can also be the case that he doesn’t really know anything and it just so happened that those are simply his choice of words to describe his daughter’s situation. #DarnaGirlPower

“Sa panaginip ko ako yung babaeng ahas.” –Regina

<<Episode 25                                   Episode 27>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Theater Review

Book Review

Book Review

Book Review