Wednesday, November 9, 2022

Darna: Episode 63


63. Invasion
Agad-agad matutuklasan ng magkapatid na Narda at Ding ang pagpapanggap ni Ishna sa biglaang pagsulpot ng totoong Lola Roberta. Matapos makita ni Ishna ang larawan ni Zora ay matitiyak niya na si Narda nga ang tagapangalaga ng bato. Dali-dali itong magpapalit ng anyo at mabilis naman na mapapatumba si Ishna. Dadalhin niya ito kay Hergis habang walang malay at siya na ang magpapahirap dito upang makakuha ng kaalaman kung nasaan si Borgo. Samantala, papasukin nila Ding at Trisha ang piitan ng mga Extra ng walang pahintulot. Matagumpay na makakatakas ang dalawa matapos habulin ng mga tauhan doon subalit mapapansin ni Noah ang nahulog na ID ni Ding. Sasadyain niyang ibalik ito sa tahanan nila Narda ngunit sa halip na parusahan si Ding ay aanyayahan pa ito at si Narda ni Noah upang makita kung ano ang ginagawa nila sa Rehabilitation Center. Lingid sa kanilang kaalaman ay pinahihirapan ni Ibarra ang mga Extra roon upang maunawaan lalo ang pinagmumulan ng kanilang kapangyarihan. #DarnaInvasion


Hindi ko naman inaasahan na aanyayahan pa ni Noah ang magkapatid sa halip na pagalitan ang mga ito dahil sa pakikialam sa piitan ng mga Extra. Malinaw din naman na nagpapa-pogi lang talaga siya kay Narda. Ang nakakaaliw lang dito ay tila ba tumutugma ang pagkakataon sa pinagdaraanan ng magkapatid. Ang tanong, ipakikita naman kaya talaga sa kanilang dalawa ang mga tunay na kaganapan sa loob? Malamang ay hindi subalit abangan pa rin natin kung anuman ang kaalaman na makukuha nila dahil dito. Nahuli na nga si Ishna kaya tama ang hinala ko. Marahil ay hindi naman siya papatayin. Ang hula ko ay malamang maging kakampi pa nga siya sa huli kapag napag-isip isip na niya na ginagago lang talaga siya ni Borgo. Bukod dito ay tiniyak na rin ni Eli ang balak nila na makatakas lahat kaya malinaw na rin na magkakampihan nga talaga ang mga Extra sa loob at siya ang tagapagligtas. Magpapasok pa kaya ang mga ito ng mga bagong Extra bago mangyari iyun? #DarnaInvasion/b>


63. Invasion
Siblings Narda and Ding quickly unravel Ishna’s shapeshifting shenanigans as the real grandma Roberta suddenly shows up. After seeing Zora’s picture, Ishna confirms that Narda is indeed the protector of the stone. She immediately transforms and manages to quickly get rid of Ishna. She takes her, unconscious, to Hergis who is now in charge of torturing her to get some intel regarding Borgo’s whereabouts. Meanwhile, Ding and Trisha break into the facility for Extras. Even though they manage to successfully escape while being pursued by the facility’s men, Noah finds Ding’s ID which he drops. He shows up at Narda’s house to personally return it but instead of proposing a punishment for Ding, he formally invites him and Narda to visit the facility so they can see what they are doing at the rehabilitation center. Unbeknownst to them, Ibarra is torturing the Extras there in order to fully understand what makes their powers tick. #DarnaInvasion


In fairness to Noah, I never saw it coming that he would invite the siblings to the facility instead of berating them for meddling with the rehabilitation center for Extras. It is clear, though, that he just wants brownie points from Narda. What I find amusing about this is that luck seems to be jiving well with what the siblings are going through. The question is whether they will actually get to see what really happens inside. Obviously not, but let’s still wait and see as to what intel they will get out of this. Ishna has indeed been captured just like I thought. Perhaps they won’t kill him anyway. My guess is that she will eventually become an ally as soon as she realizes that Borgo is just shitting her. Aside from this, Eli also confirms his plan for all of them Extras inside, that of breaking out which makes their prospect of teaming up also a viable outcome with him as their savior. I wonder if more Extras will be added before this happens. #DarnaInvasion

“Don't ever lose sight of your goals because everything will fall into place.” –Regina

<<Episode 62                                   Episode 64>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Theater Review

Theater Review

Theater Review