Tuesday, November 8, 2022

Darna: Episode 62


62. Evil Force
Ipamamalita na ni Zaldy sa madla ang tungkol sa piitan ng mga Extra at palalawigin pa lalo ni Noah ang kanyang pamumuno rito kasama ang dalubhasang si Florentino Ibarra (Lito Pimentel) na pinag-aaralan ang mga Extra sa tulong ni Borgo bilang Madame Victoria. Magtutungo si Eli sa kanilang tanggapan subalit sa halip na manggulo ay kusa itong susuko. Agad-agad siyang bubugbugin nila Pineda bago ipasok nila Brian sa kulungan. Masusundan ni Darna ang Extra na bakal ang katawan at halos madadala siya nito ng walang alam sa sasakyang pangkalawan ni Borgo. Gayunpaman ay makakatakas pa rin sila Borgo at Ishna. Sa patuloy na pangmamaliit naman ni Borgo kay Ishna ay magpapasya itong balikan si Narda dahil isa ito sa mga nakatalo sa kanya at dahilan upang mapahiya siya kay Borgo. Gagayahin nito ang anyo ng kaibigan at pagkatapos ay ang Lola Roberta naman nila Narda. Makakaharap niya ang magkapatid sa bahay ng mga ito. #DarnaEvilForce


Parang alam na rin naman natin na ang balak talaga ni Eli ay magpahuli upang makapasok siya roon sa piitan ng mga Extra at palayain ang mga kasama niya. Hindi nga naman sila makakalabas dahil hindi nila magamit ang kapangyarihan nila roon. Utak lang naman ang ginagamit ni Eli upang magpalutang ng mga bagay-bagay hindi ba? Paano nila pipigilan iyun? Marahil ay maari nilang bigyan ito ng mga gamot na magpapawala sa ulirat nito subalit wala na akong nakikitang ibang paraan. Baka kaya malakas ang loob niya sapagkat alam niya ang ginagawa niya. Sa pakita naman sa susunod na kabanata ay maglalaban sila Ishna at Darna sa bahay nila Narda dahil mabubuking ang una ng huli matapos magpakita ng totoong Lola Roberta. Ibig bang sabihin nito ay mabubunyag na sa wakas ang tunay na katauhan ni Darna sa kalaban? Maaring ganito nga ang mangyari subalit mabibihag nila si Ishna. Abangan na lang natin. Mayroon man lamang tayong dapat abangan bukas. #DarnaEvilForce/b>


62. Evil Force
Zaldy announces his rehabilitation center for Extras to the public and Noah further expands his role at its leadership alongside scientist Florentino Ibarra (Lito Pimentel) who is studying the Extras with the help of Borgo as Madame Victoria. Eli goes to their headquarters but instead of lashing out again, he voluntarily surrenders. He is immediately beaten black and blue by Pineda and his men before Brian locks him up in prison. Darna manages to follow the Extra with the metal body and he almost unwittingly leads her to Borgo’s spaceship. Even then, Borgo and Ishna still end up escaping anyway. Through constant belittling care of Borgo, Ishna decides to get back at Narda because she defeated her once, which became a reason for her to be embarrassed in front of Borgo. She shapeshifts into her friend and, later on, as Narda’s grandma Roberta. She ends up face to face with the siblings right at their very home. #DarnaEvilForce


I feel like we already know what Eli is truly planning, which is to intentionally get caught so he can get inside the rehabilitation center for Extras and set his fellow Extras free. They cannot get out of there on their own anyway because they can’t use their powers there. Eli is just using his mind to levitate objects, right? How will they prevent him from doing that? Perhaps they can drug him so he can lose consciousness, but I really can’t find another method available to them. Perhaps this is why he seems confident, because he actually knows what he is doing. In the previews of the next episode, Ishna and Darna end up fighting at Narda’s house because the former is discovered by the latter after the real grandma Roberta shows up. Does this mean that Darna’s true identity will finally be revealed to the enemy? Maybe this is what’s going to happen but they might end up holding Ishna captive? Let’s wait and see. At least we’ll have something to anticipate.  #DarnaEvilForce

“Kayong dalawa ang tunay na bayani ng Nueva Esperanza.” –Zaldy

<<Episode 61                                   Episode 63>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Theater Review

Theater Review