Wednesday, November 2, 2022

Darna: Episode 58


58. Kiss and Tell
Dadalhin na ang masamang kambal ni Brian na nakakulong sa salamin sa piitan ng mga Extra habang magbabalik naman ang mabait na Brian sa kanyang tungkulin. Malilito si Narda sa nararamdaman dahil bukod sa paghalik sa kanya ni Brian ay hinalikan din naman niya ito. Ipaaalala naman sa kanya ng kanyang lola na kahit na si Darna pa siya, may pangangailangan at sariling buhay pa rin naman siya bilang si Narda. Gayunpaman ay hindi nito magagawang ilihim ang nangyari sa kanila ni Brian kay Regina. Masasaktan man ay magugulat naman si Regina sa pahayag ni Narda na tila kapatid na ang turing nito sa kanya at handa siyang ipaubaya si Brian dahil dito. Matutuwa si Regina sa kaibigan at mahihimasmasan habang naglalakad. Isang matanda ang halos mabangga ng sasakyan at ililigtas ito ni Regina subalit biglang darating si Darna upang pigilan ang sasakyan. Siya ang pasasalamatan ng mga tao at ng matanda at hindi si Regina. Samantala, may balak sila Darna at Hergis upang tuklasin kung si Victoria at Borgo ay iisa.  #DarnaKissAndTell


E bakit kaya hindi na lang sila Narda at Regina? Biro lang. Huwag na natin sirain ang kanilang ugnayan dahil mukhang kapatid na talaga ang turingan nila sa isa’t-isa. Sa lagay na ito ay hindi talaga si Narda ang magtutulak kay Regina upang yakapin si Valentina kundi si Darna. Wala rin namang magagawa si Darna kasi wala naman talaga siyang ginagawa kay Regina. Nagkataon lang talaga na nasasapawan niya lagi. Balik naman tayo ngayon kay Brian na wala na naman gaanong ganap kundi ang isang maging mabuting mamamayan ng Nueva Esperanza. Hanap-hanapin man natin ang kanyang masamang kambal ay tila ba nilihis lang talaga nila tayo sa daloy ng mga pangyayari na iyun. Akala ko pa naman si Narda na ang sunod na malilinlang ng salamin at magiging itim na Darna na siya. Hindi naman pala. Parami na ng parami ang mga kinukulong nila na mga Extra. Gagawin ba nila itong parang Arkham Asylum at patatakasin lahat sila ng sabay-sabay upang magkalat ng lagim? #DarnaKissAndTell


58. Kiss and Tell
Brian’s evil twin who is now imprisoned inside the mirror is taken to the rehabilitation center for Extras for further study while the good Brian goes back to his old life and obligations. Narda is confused by what she is feeling because aside from Brian kissing her, she actually kisses him back. Meanwhile, her grandmother reminds her that even though she is Darna, she still has needs and a life to live as Narda. Even then, she just could not keep what happened between her and Brian as a secret to Regina. Though hurt at first, Regina is a bit shocked about Narda telling her that she considers her as a sister and that she is willing to give up Brian for her sake. Regina feels glad about their friendship and is inspired a bit by it while going out for a walk to unwind. An old lady is almost hit by a vehicle and Regina jumps in to save her life, but Darna suddenly arrives and physically stops the vehicle. The people, including the old lady, thank her instead of Regina. In other news, Darna and Hergis form a plan to find out if Victoria and Borgo are one. #DarnaKissAndTell


Why not just ship Narda and Regina instead? Just kidding. Let’s not ruin their relationship given how they really seem to be treating one another as sisters. At this point, it really isn’t Narda who will push Regina to further embrace Valentina, but rather Darna herself. The thing is, Darna is not really doing anything to her at all anyway. It just so happens that she always ends up stealing her thunder. As for Brian, we are back to the boring goody-two-shoes variant that we’ve always known. Although we might miss his evil twin, I really feel like they just purposefully digressed with that storyline. There I thought that Narda would be the next victim of the mirror and will pave the way for her to become Black Darna. Apparently not. The number of Extras ending up at the rehabilitation center goes higher and higher. Are they aiming for some sort of Arkham Asylum storyline by releasing all of them at once to wreak havoc? #DarnaKissAndTell

“Huwag mong kalimutan na ikaw din si Narda. May sarili kang buhay. May pamilya. May mga kaibigan. At may mga tao kang pinaghuhugutan ng lakas para gampanan ang tungkulin mo bilang si Darna.” –Lola Roberta

<<Episode 57                                   Episode 59>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review