Thursday, November 3, 2022

Darna: Episode 59


59. Alter Ego
Hindi tatalab kay Victoria ang iminungkahi ni Hergis dahil alam nito ang kanyang kahinaan kaya napaghandaan na rin niya ang mga ganitong pangyayari. Dahil dito ay hindi na paghihinalaan nila Darna ang matanda. Kung may mabuti namang naidulot ang masamang kambal ni Brian, iyun ay ang matakot sa kanya kahit paano ang mga kasamahan sa tungkulin gaya na lang ng nangyari ng ipagtanggol nito ang bagong kasamahan na si Eli (Enchong Dee), isang taga-kuha ng mga larawan na lingid sa kanilang kaalaman ay isang Extra na may kakayahang magpagalaw ng mga bagay gamit ang kanyang isip. Inis naman ang mararamdaman ni Ding sa bago nitong kamag-aral na nangngangalang Trisha (Mutya Orquia) na nagmamanman sa piitan ng mga Extra bilang pagsasaliksik. Magkatulad na sasabihan ni Narda at Brian sila Noah at Regina na tigilan na ang panliligaw sa kanila. Gaya ng nakaugalian na niya, ilalabas ni Regina ang galit sa pamamagitan ng pagpatay sa mga masasamang-loob bilang si Valentina. #DarnaAlterEgo


Parang ngayon lang yata sila nagsama ng kilalang pangalan bilang Extra. Ang tanong, ito na ba ang simula? Lahat na kaya ng lalabas na Extra pagkatapos nito ay gagampanan ng isang sikat na pangalan? Tila naman nauubusan na sila ng mga kapangyarihan na maaring gamitin ng mga Extra. Sabagay, ngayon lang din lumabas ang Telekinesis kahit isa ito sa mga pinakamadalas na kapangyarihan na gamitin sa mga ganitong uri ng palabas. Ano naman kaya ang kahihinatnan nitong Eli? Itatapon lang din naman siya sa piitan ng mga Extra kinalaunan. Kaya ba nila iniipon ang mga Extra ay dahil may plano silang pagsama-samahin silang sumalakay? Maganda sana kung ganun kaya lang ang nakikita nating maaring maging suliranin doon ay ang Special Effects. Kung dala-dalawa nga lang ang naglalaban ay hindi na nila mapanindigan, paano pa kaya kung lahat na sila? Sana ay masilip din natin kung ano ang nangyayari doon sa loob gaya ng nais mangyari nitong Trisha na ito. #DarnaAlterEgo


59. Alter Ego
Victoria appears to be immune to the weakness that Hergis implied they must target, because she knows her weaknesses well and has learned to control it in such situations. Because of this, she is no longer on Darna’s radar as a possible persona of Borgo. If there’s one good thing that came out of Brian’s evil twin’s shenanigans, it’s the newfound fear that his colleagues in the force now have of him, evidence of which is when he defends their new colleague Eli (Enchong Dee), a photographer who, unbeknownst to them, is an Extra who has the ability to move things with his mind. On the other hand, annoyance is what Ding harbors towards his new classmate named Trisha (Mutya Orquia) who is investigating the rehabilitation center as a form of research for her vLog. Narda and Brian both tell Noah and Regina, respectively, to stop courting them. As she has been accustomed to lately, Regina unleashes her pent-up anger by killing evildoers as Valentina. #DarnaAlterEgo


It seems that they are doing this whole casting an actor with name recall thingy just now. The question is, will this be the start? Will all Extras to appear after this be portrayed by a household name? It also looks like they are running out of powers to play around with as far as their Extras are concerned. Oh well, Telekinesis appeared just now despite being quite a pretty common power used in shows like this. I wonder what this Eli person or Extra is going to end up doing. We can assume that he will also just be thrown into Extra jail later on. Are they gathering all the Extras there because they have a plan to have them band together when they attack? That would be awesome, but the obvious problem we are seeing here is the Special Effects. If they can’t even make it look good when there are just two characters fighting, how are we to believe that they will be able to execute this concept well when all of the characters are involved? Anyway, I also do hope that we can get a glimpse of what is happening inside that rehabilitation center like what this Trisha character is trying to do. #DarnaAlterEgo

“Kakampi ba talaga kita, Ali? Dahil kung hindi, papatayin na lang kita.” –Regina

<<Episode 58                                   Episode 60>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review