Monday, November 7, 2022

Darna: Episode 61


61. Levitator
Lumalabas na ginagaya rin pala ni Borgo ang anyo ni Heneral Diaz (Bing Davao) na paraan niya upang pasunurin ang pangkat nito sa militar. Mabubuko siya ni Darna at magkakaroon ng sagupaan kung saan muling lalabas ang Extra na bakal ang katawan na susundan pa ni Valentina. Magagapi ni Darna ang dalawa at manggigigil na naman si Valentina dahil madali siyang nagapi ni Darna. Si Ali na naman ang pagbubuntungan niya ng galit. Guro pala ni Eli si Human Urchin noong ito ay nagtuturo pa at siya ang humikayat sa kanya na iligtas ang sariling buhay nang siya ay nagtangkang magpakamatay dahil sa walang tigil na pangangantyaw ng mga kamag-aral. Nang mabalitaan niya ang pagkakakulong ng huli sa piitan ng mga Extra ay nangako siya na ililigtas niya ito gaya ng pagliligtas nito sa kanya noon. Sasabog na rin sa wakas ang binata sa paggagawad ng parangal kung nasaan si Zaldy. Sasalakayin niya ang mga ito at malapit ng matalo kasama na sila Brian subalit biglang darating si Darna at maglalaban ang dalawa subalit tatakas din si Eli sa huli.  #DarnaLevitator


Marahil ay dito na rin naman talaga patungo ang lahat. Kung iisipin mo kasi, wala naman talagang laban ang mga Extra kay Darna. Isang sapak lang ni Darna, plakda na sila. Isang tulak lang ni Darna, titilapon na sila. Itong si Levitator na yata ang pinakamalakas na nakalaban ni Darna na tila ba kaya siyang tapatan, hindi man sa lakas ay sa diskarte marahil. Ngayon kung magsasama-sama silang mga Extra at magtutulungan ay tiyak na mahihirapan nga si Darna dahil sa totoo lang ay wala naman talaga siyang kakampi. Baka kaya rin hindi sila naglalabas ng Extra na sa halip na gumawa ng masama ay pipiliing gumawa ng mabuti. Kasi kaya pa naman ni Darna. Kapag pinagtulungan na kaya siya, may mga Extra na kayang lalabas na kakampi sa panig ng kabutihan? Mabuti rin itong ginagawa nilang ugnayan ng mga Extra. Sa ganitong paraan ay napapagdugtong-dugtong nila ang mga ito at mas napapatindi ang dahilan upang pag-aksayahan natin sila ng panahon. #DarnaLevitator/b>


61. Levitator
It appears that Borgo is also mimicking the looks of General Diaz (Bing Davao) which is his way of getting his hands on his military group. Darna discovers this and an encounter ensues where the Extra with the metal body reappears along with Valentina in his wake. Darna easily defeats the two and Valentina is left stark-raving mad once again because Darna swept her aside just like that. As usual, she unleashes her fury on Ali instead. We learn that Human Urchin was Eli’s professor when she was still teaching and she was also the one who convinced him not to take his own life due to the endless bullying he was being subjected to by his classmates. When he finds out that the latter has been incarcerated at the rehabilitation center for Extras, he makes a promise to save her like she saved him back then. The young man finally lets out all his anger at the awarding ceremony where Zaldy is. He attacks them and almost defeats Brian and company when Darna suddenly arrives and the two engage in battle, but Eli decides to flee in the end. #DarnaLevitator


Perhaps this is where all of this is going to lead to anyway. If you think about it for a moment, the Extras don’t really have what it takes to math Darna. One punch from Darna, they are knocked out. One shove from Darna, they end up flying. It seems that Levitator has been the only one so far who can match Darna, perhaps not in strength, but rather in skill. Now, if only these Extras band together and gang up on Darna, then it will surely be difficult for her because truth be told she really doesn’t have any allies. Perhaps this is also the reason why they haven’t introduced an Extra yet who will choose good over bad. Because Darna can still manage for now. But if she gets ganged up on, will Extras willing to side with her begin to surface? This thing they are doing giving Extras some sort of cohesion in storylines is also good. In this way, they are able to weave them together into one web and we are consequently given a stronger reason to waste our time caring about them. #DarnaLevitator

“Wala akong panahon sa yo!” –Darna

<<Episode 60                                   Episode 62>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review