Sunday, January 6, 2013

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 46

Kabanata 46
Ang Lucia na minana pa ni Gen sa kanyang lolo ang nagdadala ngayon ng suliranin hindi lamang sa kanya kundi pati na rin kay Carlotta. Kapwa nais ng dalawa na galawin ang nasabing lupa: Si Gen, upang ipagbili ito kay Edward; at si Carlotta, upang kamkamin ito at gamitin sa binabalak na paghihiganti ni Henry sa mga Saavedra. Hindi maaring ipagbili sa hindi kamag-anak ang lupain na nangangahulugan lamang na mananatili ito sa mga Saavedra. Si Emy at Mang Epong naman ang mangungulit kay Leon upang hanapin ang mga tunay na magulang nito, isang bagay na ayaw na niyang gawin pang muli dahil ayon sa kanya ay masaya na siya sa kanyang buhay. Sa pagwawakas ng kabanata ay masusunog ang isa sa mga pagawaan ng Ropa, isa pang suliranin na dadagdag sa mga alalahanin ni Gen, bukod sa hindi pa niya alam na pagbabalik ni Carlotta kay Sabrina ng puhunan ng Ropa.

Mukhang magaganap na nga ang pag-iisang dibdib ni Edward at Gen upang labanan si Carlotta at Sabrina. Ito lamang ang nakikitang paraan upang maipagbili ni Gen ang Lucia kay Edward, mabayaran siya ni Edward, at muling makuha ang karamihan ng puhunan ng Ropa. Kahit na matagal na itong ipinapakita sa mga susunod na tagpo, maituturing naman na hindi inaasahan ang pangyayaring ito. Bago pa man magsimula ang palabas na ito, ang akala ng lahat ay mag-iisang dibdib talaga si Edward at Gen at doon na papasok ang pagtataksil nila ni Leon. Sa lagay ng mga kaganapan ngayon ay tila mabibigyan ng kakaibang kahulugan ang mga katagang A Beautiful Affair. Maari pa ngang ito ay patama sa pagsasama ni Gen at Edward kahit na mukhang hindi naman. Sana ay magtuluy-tuloy na ang magandang daloy ng mga pangyayari.

“May manager ka na ba? Baka pwede ko mag-apply” –Gen

Episode 46
Lucia, which has been inherited by Gen from her grandfather, is now causing problems not only to her but also to Carlotta. Both of them want to do something with that land: Gen, to sell it to Edward; and Carlotta, to possess and use it for Henry’s planned revenge against the Saavedras. The land could not be sold to anyone who is not family, which only means that it remains with the Saavedras. Meanwhile, Emy and Mang Epong are now the ones bugging Leon to find his real parents, something that he no longer wants to pursue because according to him he is already happy with his life. At the end of the episode, one of Ropa’s factories catch fire, another dilemma that will add to Gen’s worries, aside from her not knowing that Carlotta already returned most of Ropa’s capital to Sabrina.

It looks like the wedding between Edward and Gen is about to take place as a countermeasure against Carlotta and Sabrina. This is the only possible way by which Gen could sell Lucia to Edward, get paid by Edward, and get back most of Ropa’s capital once again. Although it has long been hinted on the teasers for the next episodes, it could be considered as an unexpected development. Even before this show aired, everyone thought that Edward and Gen would really get married and that is whence Leon’s and her betrayal would happen. At this rate, it seems as though a totally different meaning would be given to the words A Beautiful Affair. This could even be an allusion to Gen and Edward joining forces, even if it does not seem to be so. Hopefully, the good flow of events would carry on.

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review