Friday, October 28, 2022

Darna: Episode 55

   

55. Track Down
Matutunton na ni Ishna si Borgo habang sasagutin na dapat nito ang tawag galing kay Narda. Sasakalin na naman ni Borgo ang alalay. Darating naman bigla si Darna subalit matatakasan ito ng dalawa dahil pipiliin pa ring iligtas ni Ishna si Borgo kahit pinagmamalupitan siya nito. Makakatakas ang dalawa sakay ng sasakyang pangkalawakan ni Borgo. Matapos makuhanan ang pagtanggap ni Brian ng lagay at ang pambubugbog nito kay Noah, ipahuhuli na ito ni Zaldy upang ikulong. Tatakas ito at hihikayatin si Regina na sumama sa kanya. Pagdating nilang dalawa sa bahay na binili ni Brian ay bubusalan niya ito at mawawalan ng ulirat. Si Narda at Ding naman ay papasok sa bahay ni Brian upang maghanap ng mga kasagutan. Makikita ni Narda ang laptop na may camera at sa wakas ay makikita niya si Brian na nakakulong subalit hindi nila alam kung nasaan ang pook na iyun. Tatawagan ni Brian si Rex upang ipatubos ang anak sa halagang 50 milyon. #DarnaTrackDown


Isa’t kalahating tanga rin naman itong si Regina, ano? Sabagay, mauunawaan din naman natin kung bakit siya ganyan dahil mukhang si Ali lang naman talaga ang nagmamahal sa kanya kaya sinunggaban agad si Brian kahit kahina-hinala ang mga kinikilos. Ang masama rito ay hindi na rin naman tayo kinakabahan kapag nadudukot si Regina dahil papatayin lang naman niya ang mga dumudukot sa kanya kapag naging Valentina na siya. Ang tanong dito, malalaman kaya ng kambal ni Brian na si Regina si Valentina? Kung oo, gagamitin niya kaya ito laban sa kanya upang maging tagapangalaga niya si Valentina? Mahaba habang panahon na rin ang naigugol nila dito sa Brian na ito at mukhang malapit na rin matapos kung pagbabatayan ang mga pakita sa dulo. Paano naman kaya lilinisin ni Brian ang pangalan niya ngayon na makakalaya na siya salamat kay Narda? Sa mga pakita ng mga susunod na kabanata ay mukhang maglalaban sila ng sarili niya habang nanonood si Darna. #DarnaTrackDown


55. Track Down
Ishna finally tracks down Borgo while he is about to answer Narda’s phone call. He strangles his assistant once again. Darna suddenly arrives but the two manage to get away after Ishna chooses to save her master despite his bad treatment of her. The two of them escape on Borgo’s spaceship. After footage of Brian receiving bribes surfaces alongside his beating up of Noah, Zaldy finally decides to have him arrested and sent to jail. He flees and encourages Regina to go with him, which she does. Once they arrive at the house that Brian claims he bought, he smothers her and she loses consciousness. On the other hand, Narda and Ding break into Brian’s house to look for answers. Narda finds the laptop with a camera and finally sees Brian captive but nobody really knows where that place is. Brian calls Rex to ask for 50 million as ransom for his daughter. #DarnaTrackDown


Regina is rather dumb, isn’t she? Oh well, we understand why she is acting like this anyway because it seems Ali is the only person who truly loves her, which is why she pounced on Brian without hesitation despite the guy acting all weird. The bad thing about this is that we no longer even feel nervous or afraid whenever Regina is kidnapped because we know that she will eventually just kill her abductors anyway. The question is whether Brian’s evil twin would find out that Regina is Valentina. If he does, will he use this against her so she can have Valentina on his side as his protector? They have already spent quite some time on this whole Brian subplot and it seems like it will be ending soon if we base it on the previews. I wonder how Brian will clean his name now that he is about to break free thanks to Narda. #DarnaTrackDown

“We expect so much from our heroes but the thing is, tao lang din sila. Wag natin silang ilagay sa pedestal.” –Regina

<<Episode 54                                   Episode 56>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Film Review

Book Review

Book Review

Theater Review