Monday, October 24, 2022

Darna: Episode 5151. Darna Vs Borgo
Sa labanang Darna at Borgo/Ishna ay mabilis na mawawala sa laban ang alalay matapos itong tumilapon sa pagsalag ng sapak ni Darna. Dahil dito ay mabibigyan ng pagkakataon na magkatunggali sila Darna at Borgo na isa laban sa isa. Magaling man ang dalawa ay walang malinaw na mananalo. Ganun pa man ay tatakas si Borgo gamit ang sasakyang pangkalawakan. Mapipigilan na sana ito ni Darna kung hindi lang maligalig si Ishna sa pag-baril sa kanya. Makakatakas si Borgo habang magkakatawang-ibon naman ang sugatang si Ishna upang makatakas. Kakain sa labas sila Brian at Regina at maninibago ang dalaga sa mga asal ng binata. Magkakataon na sasalakay sa pook na iyon ang XTriad upang magnakaw muli. Sa pagdating ng pangkat nila Antiporda ay makikita nito ang inaanak at hihingi ng tulong dito subalit mabilis na tatakas si Brian at isasakay si Regina sa sasakyan. Darating si Darna upang tumulong at labanan ang tatlong Extra ngunit makakatakas ang mga ito. #DarnaVsBorgo


Mahusay, mahusay! Nagbibigay naman tayo ng papuri kapag kailangan at talagang dapat. Nagsimula at nagtapos ang kabanata sa dalawang magkahiwalay na sagupaan. May iaayos pa ang laban ni Darna at Borgo. Sana ay damihan pa lalo ang mga sapakan at batuhan sa halip na gumamit ng mga sandata. Ang pakikipagsagupaan naman ni Darna sa XTriad sa huli ay nakakaaliw din naman subalit hindi ganoon katindi dahil na rin sa kakulangan ng laban. Halos kapangyarihan kasi lahat ang ginamit. Ako lang ba ang naiinis kapag nagmimistulang Flash si Darna at ganoon lang kadali ang sagot sa kanyang suliranin? Gayunpaman ay masaya pa rin naman tayo dahil marami raming naganap na laban sa kabanatang ito na kadalasan ay nagkukulang din naman talaga. Maganda rin na wala kay Darna at Borgo ang talagang nagtagumpay laban sa isa’t-isa. Hindi rin kasi ganoon kapanapanabik kung lamang agad ang isa sa kanila. Ano kaya ang mangyayari kay Ishna? Sasali na rin kaya siya sa pangkat nila Darna? #DarnaVsBorgo


51. Darna Vs Borgo
In the battle between Darna and Borgo/Ishna, the assistant gets incapacitated easily as she is thrown away trying to block Darna’s punch. Because of this, Darna and Borgo are given the opportunity to go one a one-on-one fight. Even though the two are great fighters, there is no clear winner. Even then, Borgo flees using his spaceship. Darna could have prevented it from happening if not for Ishna who is persistent in gunning her down. Borgo still manages to escape while an injured Ishna transforms into a bird to flee. Brian and Regina have a dinner date and the young lass finds the young man’s change in attitude refreshing. It just so happens that the XTriad attacks the same place for a planned robbery. As Antiporda’s group come to the rescue, he sees his godson and asks for his help, but Brian immediately escapes and takes Regina with him in the car. Darna arrives to help and fights the three Extras but they choose to flee instead. #DarnaVsBorgo


Well, well, we do give credit when it’s due, right? The episode started and ended with two separate battles. Darna and Borgo’s fight could’ve still been improved. I hope they do more fight scenes with hand-to-hand combat and throws instead of using weapons. Darna’s battle with XTriad in the end is amusing alright, but not that intense because of something lacking in the action. It’s just that they all just relied on superpowers. Is it just me who gets a bit annoyed when Darna ends up like Flash and gets rid of all her obstacles just like that? Even then, we are still happy because we get to see several battle scenes in this episode, which we must admit, always tends to be lacking. It’s also a good thing that neither Darna nor Borgo was able to best one another. It wouldn’t be that exciting if one turns out to have the upper hand against the other that easily. I wonder what will happen to Ishna now? Will she be joining Darna’s group now? #DarnaVsBorgo

“Hayop ka, Darna. Sa susunod na pagtutuos natin, sisiguraduhin ko yun na ang katapusan mo.” –Borgo

<<Episode 50                                   Episode 52>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review