Tuesday, October 11, 2022

Darna: Episode 42

  

42. Revelations
Matapos ang halikan sa bahay ni Regina ay magtutungo naman si Brian sa bahay ni Zaldy kung saan aabutan niya sina Narda at Noah. Halatang hindi kaaya-aya ang nararamdaman ng binata sa pagkakakita sa kaibigan at kaaway niya na magkasama. Matapos ang hapunan ay kakausapin siya ni Zaldy at ibabalik bilang pinuno ng kanyang pangkat laban sa mga Extra. Ipakikita rin nito ang ipinatatayong rehabilitation center ng mga Extra. Susundan nito si Narda sa bahay at pagsasabihan ito na layuan si Noah ngunit mag-aaway lamang ang dalawa. Dadalaw si Hergis kay Ding upang makipag-ayos subalit ipagtatabuyan siya nito. Dalawang magnanakaw naman ang makakasagupa ni Darna at makikita ito ni Ishna na kanya namang ipapaalam kay Borgo. Matatawa na lang si Borgo sa mga kung sinu-sino lang na nakakalaban ng tagapangalaga ng bato. Babangungutin si Narda tungkol sa katapusan ng daigdig kung saan lahat ng kakilala ay humihingi ng kanyang tulong at sasabihan siya ni Borgo na mahina siya.nbsp;#DarnaRevelations


Ayan na nga at si Borgo na rin ang nagsabi na kung sinu-sino na lang talaga ang kinakalaban ni Darna. Tila ba baranggay tanod na lang ang datingan niya sa lagay na ito. Ang tanong, may binabalak ba si Borgo at ang mga manunulat upang pagandahin ang palabas? Sa pagtawa nitong si Borgo ay tila ba pinupulaan na rin nila ang mga sarili nila. Tila ba nilalabas na lang nila si Darna upang ipakita lang na nandiyan pa rin siya. Nakakawalang gana na rin dahil ang ating nais talaga kapag lumabas si Darna ay may matinding labanan na mangyayari, hindi iyong tila ba naghahanap na lang sila ng dahilan upang magpakita siya kahit wala naman talaga siyang ginagawa. Dapat ay may isa pang Extra na malakas bukod kay Valentina upang maging kapanapanabik pa ang mga pangyayari. Ang inaabangan ko na lang sa ngayon ay ang muling paglabas ni Valentina. Tila bwisit ang tatay niya sa magandang impluwensiya sa kanya ni Brian. Sa aking palagay ay siya rin ang pasimuno ng pagpapadukot sa anak sa susunod na kabanata. #DarnaRevelations


42. Revelations
After he kissing scene at Regina’s house, Brian then heads to Zaldy’s house where he finds Narda and Noah. It is clear that the guy is not having any of it as he sees his friend and his enemy together. After dinner, Zaldy talks to him and reinstates him as leader of his task force against Extras. He also shows him the rehabilitation center for Extras that he is constructing. He follows Narda back home and tells her to stay away from Noah, but the two just end up in a quarrel. Hergis pays Ding a visit to make amends but he just shoos him away. Darna battles two robbers, which Ishna witnesses and reports to Borgo. Borgo lets out a chuckle indicating how it seems as though the protector of the stone is just battling some randos on the street. Narda has a nightmare where it is the end of the world and everyone she knows is begging for her help, all while Borgo is telling her how weak she is. #DarnaRevelations


And there you go, even Borgo himself already said it. It seems like they are just pitting Darna against anyone thinkable. She feels like a baranggay tanod at this point. The question is, are Borgo and the writers planning anything to improve the show? Borgo’s chuckles make it seem as though they are self-critiquing now. It’s as if they are only having Darna show up just to show everyone that she is still there. We are losing interest because when Darna shows up we expect an exciting battle to follow, not for them to look like they are just looking for excuses for her to appear even if she really isn’t doing anything. Perhaps another Extra, aside from Valentina, should show up to make things more interesting. What I’m looking forward to now is Valentina’s next appearance. It looks like her father is annoyed by Brian’s good influence on her. I believe he is also the mastermind of his daughter’s kidnapping that will occur in the next episode. #DarnaRevelations

“Mahabang panahon nagpakadalubhasa sa sining ng pakikipaglaban, ang lalabanan lamang ay mga akyat-bahay.” –Borgo

<<Episode 41                                   Episode 43>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Theater Review

Theater Review

Theater Review