Monday, October 17, 2022

Darna: Episode 4646. Friends and Foes
Maiisahan ni Darna si Ishna dahil sa kakayahan nitong lumipad at maaagaw niya ang Stosium ng walang kahirap-hirap. Masasakal na naman ni Borgo ng wala sa panahon ang alalay dahil sa kapalpakan nito. Sa paglamig ng kanyang ulo ay ibabahagi na niya rito kung paano niya pinanood ang laban ni Zora at ng kanyang cyborg at kung paano niya natagpuan si Regina, ang unang Extra, at pinatay ang naghihingalo nitong ama na si Rex bago niya nakawin ang pagkatao nito. Magkakataon naman na magkakasabay at sa iisang restaurant ang magiging date ng tambalang Narda at Noah at Brian at Regina. Sa gitna ng hapunan ay mapipilitang umalis sila Narda at Brian dahil sa isang Extra na may pinatay na dalawang magnanakaw. Ang Extra na binansagang Human Urchin (Loren Burgos) ay sinaksak at iniwang duguan bago ito pasukan sa katawan ng Krisalis na nagbigay sa kanya ng kakayahan na maglabas ng tinik mula sa katawan upang gamiting panaksak sa mga kalaban. #DarnaFriendsAndFoes


Tila ang dami namang nangyari sa kabanatang ito kaya naman natuwa tayo kahit kaunti. Una, natunton na ni Hergis kung nasaan ang sasakyang pangkalawakan ni Borgo kahit na hindi naman ito mahanap ni Darna dahil nakatago ito at hindi nakikita. Pangalawa, naisalaysay na rin sa wakas ang kasaysayan ng panloloko ni Borgo kay Regina. Ang nais ko naman malaman ngayon ay kung ano ba si Ishna kay Borgo. May utang ba siya rito na salapi? Utang na loob? Sinasakal sakal lang kasi siya ngunit wala naman siyang ginagawa. Hindi naman mukhang mahal niya si Borgo kaya mapapaisip ka na lang, bakit parang hindi mo maiwan si Borgo? Malaki ba magpasahod yan? Pangatlo, tuluyan na ngang yinakap ni Regina si Valentina. Nasasabihan na niya ang mga ahas. Nakakapagpalit na siya ng anyo kung kailan man niya nais. Tunay ngang iisa na sila. Pang-apat, magkakaisa na ang mga Extra. Alam naman natin na hindi nila matatalo si Darna ngunit kailangan pa rin natin ng ganitong uri ng takot at kaba. Harinawa. #DarnaFriendsAndFoes


46. Friends and Foes
Darna manages to outwit Ishna because of her ability to fly, easily snatching the Stosium from her. Borgo ends up strangling his assistant once again because of her mishap. Wit a cooler head later on, he shares the story of how he watched the fight unfold between Zora and his cyborg and how he found Regina, the first Extra, then killed her father Rex before stealing his identity. It so happens that the date between pairs Narda and Noah as well as Brian and Regina both take place in the same restaurant. In the middle of dinner, Narda and Brian are forced to leave unannounced because of an attack of an Extra killing two snatchers. The new Extra is referred to as the Human Urchin (Loren Burgos), a woman stabbed and left for dead before a Krisalis enters her body, giving her the ability to produce spikes from her body that she can use as a projectile for stabbing enemies. #DarnaFriendsAndFoes


And suddenly, it’s as if a lot happened in this episode which is why we claim to be a little bit happier. First, Hergis finally discovers the location of Borgo’s space ship, even though Darna can’t seem to locate it because it’s invisible. Second, at last Borgo gets to share the history of his deception of Regina. What I would like to know now is what Ishna is to Borgo. Does she owe him money? Debt of gratitude? He gets to strangle her whenever he likes and she doesn’t seem to mind. It doesn’t look like she has feelings for him either, which leads you to wonder why she’s not walking away. Is the salary he’s giving you really that high? Third, Regina has totally embraced Valentina. She can now control the snakes. She can also transform now whenever she pleases. They have truly become one so far. Fourth, the Extras are now planning to unite. Yeah, we know that they won’t be able to defeat Darna anyway but we do need this kind of scare and thrill, you know. May it be. #DarnaFriendsAndFoes

“Nakakatuwa talaga ang mga tao rito, Heneral. May patayan nang nangyayari pero pinag-uusapan pa rin nila ang pag-ibig ng Darna at ng pulis na yan.” –Ishna

<<Episode 45                                   Episode 47>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Film Review

Book Review

Book Review

Theater Review