Tuesday, October 25, 2022

Darna: Episode 5252. XTriad
Tuloy lang ang pagsira ng kambal ni Brian sa pangalan nilang dalawa at dumarami na ang nagagalit kasama na si Zaldy dahil napupulaan din ang kanilang pangkat sa ginawang pagtakas ni Brian sa tungkulin. Itatanong ni Ding kay Lolo Rolando kung maari bang Extra na nanggagaya ng anyo ang Brian na nakakaharap nila ngayon subalit sa tingin ng matanda ay baka nagbago lang talaga si Brian. Isa naman si Regina sa mga magtatanggol sa binata lalo pa ngayon na masaya siyang aaminin kay Narda na sila na ni Brian, bagay na lubhang kinaiinisan ni Ali dahil sa inggit at dahilan upang mambugbog siya ng mga tao sa galit. Isang duguang Ishna ang tatawag kay Borgo upang itanong kung nasaan ito ngunit nais niya na patunayan muna ang sarili dahil sa kapalpakan niya sa laban nila kay Darna. Sa galit ay wawasakin nito ang telepono at iiwan sa kagubatan na siya namang mahahanap nila Darna at Hergis. Balak ni Darna na gamitin ang telepono upang mahanap ang mga kalaban. #DarnaXTriad


Kung gaano kapuno ng labanan ang nakalipas na kabanata ay ganito naman lumaylay at wala gaanong naganap sa kabanatang ito. Ang pamagat pa ng kabanata ay XTriad kahit na hindi naman nagpakita ang tatlong Extra at wala namang kinalaman sa pamagat na yun ang mga nangyari sa kabanata. Talagang hinanap lamang nila si Ishna at tinuloy lang ni Brian ang pang-iinis niya sa sarili niya na mabisa naman talaga dahil nakakainis na nga ang masamang kambal ni Brian. Ang sarap niya batukan sa totoo lang kaya masasabi natin na magaling talaga ang pagganap ni Joshua Garcia sa kanyang tauhan. Mabuti naman at naiisip ni Ding kung ano nga ba ang maaaring mali kay Brian. Nawa’y malaman na rin nila ang buong katotohanan bago matapos ang linggo. Kung ang batayan ay ang mga pakita ng mga susunod na kabanata, tila ba babanatan na ni Valentina ang XTriad, dahilan upang magkaharap na sila sa wakas ni Darna. Akalain mo nga naman na iyong tatlo pa na yun ang magiging dahilan upang mangyari ito. #DarnaXTriad


52. XTriad
Brian’s evil twin carries on with the destruction of their name as more and more people become even more enraged with him, including Zaldy who is also being criticized for Brian abandoning their task force. Ding asks old man Rolando if it’s possible that the Brian they are interacting with now might be an Extra with shapeshifting abilities, but the old man believes that Brian might just have really changed. Regina is one of those who are defending the young man even more so now as she happily admits to Narda that she and Brian are already an item, which gives Ali a reason to lash out on random people because of intense jealousy. An injured Ishna contacts Borgo to ask where his location is but he wants her to prove herself first given her mishaps in their battle with Darna. She smashes her phone in rage and leaves it in the forest where Darna and Hergis find it. Darna plans to use the phone to trace their enemies. #DarnaXTriad


As action packed as the previous episode might have been, this episode dragged on with nothing much happening. The title of the episode is XTriad and yet those three Extras did not even show up and the title does not really have anything to do with the episode at all. They really just kept on searching for Ishna while Brian continued annoying himself to death, which we can conclude to be effective because Brian’s evil twin is indeed so irritating AF. You just want to bash his head, which goes to show that Joshua Garcia is really doing well with his portrayal of the character. It’s good that Ding is thinking about what might be wrong with Brian. May they finally get to know the truth before the week ends. If we are to use the previews of the next episodes as basis, then it seems like Regina will finally go after XTriad, which will eventually lead to her face-off with Darna. At last. Imagine that it took those three for this to finally happen? #DarnaXTriad

“Kung hindi siya si bayaw, sino siya? Hindi kaya ginaya niya lang yung mukha ni Kuya Brian?” –Ding

<<Episode 51                                   Episode 53>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Film Review

Book Review

Book Review

Book Review