Thursday, October 27, 2022

Darna: Episode 5454. Versus
Ang tanggapan naman nila Regina ang bagong sasalakayin ng XTriad. Habang sila ay nagkakalat ng lagim, halos sabay na darating sila Narda at Regina ngunit hindi magkikita ang dalawa. Tutulungan muna ni Narda ang isang kasamahan na natamaan ng iniluwang lason ni Dragon Mouth samantalang si Regina naman ay agad na magtatago upang magpalit ng anyo. Halos sabay din darating sila Darna at Valentina upang harapin ang XTriad. Magtutulungan ang dalawa at mahuhuli ang mga Extra ngunit liliwanagin nila sa huli bago maghiwalay na sila ay magkaaway pa ring talaga. Ipapaalam na ni Zaldy sa madla ang tungkol sa bagong piitan ng mga Extra na sasabihin niyang naisakatuparan dahil sa balak ng anak na si Noah. Makakatakas si Dragon Mouth ngunit mahuhuli ito sa tulong nila Oleg at Pancho na sasabihing kahit wala silang kapangyarihan ay nais pa rin nilang tumulong at inspirado sila kay Darna. Mabubuo na ni Ding ang telepono ni Ishna at susuriin na nilang mag-ate ang mga taong tinawagan nito. #DarnaVersus


Maaari bang magkampihan ang dalawang taong may magkatulad na hangarin ngunit magkasalungat na pamamaraan? Oo naman. Dito sa palabas ay nagawa naman nila Darna at Valentina. Sa totoong buhay naman ay laging ginagawa yan ng mga nakaupo at may tungkulin. Gayunpaman, hindi kadalasan maganda ang kinalalabasan nito dahil sa dulo ay mananaig pa rin ang iringan ng dalawa. Maganda man makita na nagtutulungan sila Darna at Valentina, alam din naman natin na panandalian lamang ito at hindi rin magtatagal. Ganoon pa rin naman kasagwa ang mga ahas ni Valentina. Ngayon ay mayroon na rin siyang palukso-lukso na hindi mo maunawaan kaya ang kengkoy tuloy ng labas. Nais mo man kabahan at mamangha sa laban ng dalawa ay maibabaling mo na lang ang iyong tingin sa kasagwaan ng mga ahas ni Valentina. Wala na marahil tayong magagawa diyan. Kung yun ngang mga may gawa diyan walang nagawa tayo pa kaya? #DarnaVersus


54. Versus
And now, Regina’s office is the new target for XTriad’s latest attack. While they terrorize everybody, Narda and Regina arrive almost simultaneously but the two don’t get to meet. Narda helps one of her colleagues first who has been hit by Dragon Mouth’s venom, while Regina immediately takes cover in order to transform. Darna and Valentina also arrive almost at the same time to face XTriad. The two end up fighting together and the Extras are caught, despite the duo’s clarification later on before they go their separate ways that they are still enemies. Zaldy finally announces his new facility for Extras to the public and he gives the credit to his son Noah. Dragon Mouth eventually escapes but he is caught with the help of Oleg and Pacho who say that despite not having superpowers, they still want to help because they are inspired by Darna. Ding assembles Ishna’s phone at last and the siblings start searching who she has called in her contacts. #DarnaVersus


Could two people with the same goal but different methodologies really work together? Well, yes, it’s possible. On this show, Darna and Valentina were able to do it. In real life, people holding positions of power also get to do so. Even then, this does not usually end up well because in the end, the animosity between the two will still end up reigning supreme. Although it is quite nice to watch Darna and Valentina helping one another, we all know that this will not last anyway. The ugly rendering of Valentina’s snakes remains the same. Now she even has this hopping thingy that you just can’t place, which makes everything look even more cringy. Despite wanting to be amazed or feel nervous about their fight, you just always end up shifting your focus on Valentina’s snakes. Perhaps we can really no longer do anything about this. Heck, even those who should be taking care of it weren’t able to do anything, what more can WE actually do, right? #DarnaVersus

“Sabihin na lang nating ayaw ko sa pagmumukha mo.” –Valentina

<<Episode 53                                   Episode 55>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review