Thursday, October 6, 2022

Darna: Episode 39

    

39. I Am Valentina
Masama na naman ang gising ni Regina dahil napanaginipan niya ang muling pagpatay ng babaeng ahas. Matapos mapanood ang balita ukol dito ay magtataka na siya kung bakit tila ba laging nagkakatotoo ang kanyang mga panaginip. Aamin na rin si Ali sa wakas na siya ang babaeng ahas. Magagalit si Regina at ipagtatabuyan nito si Ali dahil sa kanyang pakiramdam ay sinira nito ang kanyang tiwala sa hindi nito pagsasabi sa kanya ng katotohanan. Si Brian naman ang dadamay sa kanya lalo pa ngayon at pakiramdam niya ay nag-iisa na lamang siya. Aakyat muli ng ligaw si Noah ay Narda at aanyayahan ito sa kanilang bahay dahil nais siyang makilala pa ng lubos ng ama nitong si Zaldy. Aaminin din nito ang una nilang pagkikita ng dalaga noong binugbog niya si Brian apat na taon na ang nakalilipas. Tatawag si Ali kay Narda upang sabihan ito na magtungo kay Regina matapos silang magkagalit. Isang masiglang Regina ang babati kay Narda at sasabihan itong huwag sisirain ang kanilang pagkakaibigan. #DarnaIAmValentina


Wala man gaanong kaganapan sa kabanatang ito ay maganda na rin naman na ganito ang nagyari dahil natutukan talaga nila ng maigi ang pagkakabunyag ng katotohanan na si Regina at Valentina ay iisa. Magaling ang pagganap ni Janella Salvador lalo pa’t tila magkaibang-magkaiba ang pagkatao nila Regina at Valentina. Ang tanong ngayon ay kung ano na ang mangyayari sa kanya. Wala naman siyang kamalay-malay kapag nagiging Valentina siya. Sa totoo lang, si Ali pa nga ang maganda ang nagagawa sa kanya dahil napapangalagaan siya nito. Matututunan kaya ni Regina na matalo si Valentina? Marahil yayakapin na rin niya ito ng lubusan kinalaunan? Iyan ang dapat nating abangan at tuklasin sa mga susunod na kabanata. Wala namang balita sa bagong Extra sa kabanatang ito subalit mainam na rin na nasabi ni Lolo Rolando ang maaaring pagkakaisa ng mga Extra upang labanan si Darna. Sana nga ay mangyari ito upang dumami pa lalo ang mga kasabik-sabik na ganap dahil sa ngayon ay kulang pa talaga. #DarnaIAmValentina


39. I Am Valentina
Regina wakes up on the wrong side of the bed once again as she has another nightmare of the snake woman’s killing spree. After seeing it on the news, she starts wondering why all of her dreams are becoming reality. Ali finally tells her that she is the snake woman. Regina throws a hissy fit and pushes Ali away because she feels as though he betrayed her trust by not telling her the truth. It is Brian who comes to her rescue, even more so now that she feels all alone. Noah continues courting Narda and invites her to their house because his father Zaldy wants to get to know her better. He also comes clean about their first meeting when he and his friends were beating up Brian four years ago. Ali calls Narda to ask a favor, to go to Regina after their falling out. A bubbly Regina greets Narda and warns her not to break their friendship. #DarnaIAmValentina


Even though nothing much happens in this episode, it’s still a good thing that everything unfolded this way because they really got to focus on the revelation of the truth that Regina and Valentina are one and the same. Janella kills it once again, even more so when you think how different Regina and Valentina are in terms of their personalities. The question now is what happens next. She doesn’t even know when she turns into Valentina. To be honest, Ali is the one who is useful to her in this situation because he is able to protect her somehow. Can Regina learn how to suppress Valentina or will she be succumbing to her in the end? That’s what we have to wait for and see in the next episodes. Meanwhile, there’s no news of the new Extra in this episode but perhaps the good thing is old man Rolando mentioning the possibility of Extras joining forces to confront Darna. I hope this does happen so we can look forward to something exciting given how the show lacks action so much at this point. #DarnaIAmValentina

“Ikaw ang Babaeng Ahas. Ikaw si Valentina.” –Ali

<<Episode 38                                   Episode 40>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Film Review

Book Review

Book Review

Book Review