Tuesday, October 4, 2022

Darna: Episode 37


37. Darna True Colors
May bagong panukalang ipakikita si Noah sa amang si Zaldy at tatanggapin naman ito ng huli na sadyang ikatutuwa ng binata. Ang nasabing panukala ay may kinalaman sa isang rehabilitation center ng mga Extra upang sila ay pag-aralan na siya naman talagang nais gawin ni Zaldy. Tutungo si Darna sa tanggapan ni Regina at magkakaharap ang dalawa. Gigisahin ni Regina si Darna subalit mananaig pa rin ang tapat na pagsagot ni Darna na siya namang labis na ikaiinis ni Regina dahil tila ba pinapalabas na ginagawa lamang niya ang lahat ng ito upang magpasikat. Pati na rin ang kanyang kaso sa araw na iyun ay mapapahamak sa kanyang galit kay Darna at lalo pa niya itong sisisihin. Sinusuri namang maigi nila Brian ang CCTV ng mga pangyayari at napapansin na nila na wala naman talagang kinalaman si Darna sa mga kapahamakang ito. Magpupuyos na naman ang damdamin ng Extra na binansagang Silent Shocker (Boom Labrusca) dahil sa pagkamatay ng kanyang mag-ina sa kamay ng mga masasamang loob na sa tingin niya ay pinapangalagaan ni Darna. #DarnaTrueColors


Hindi naman talaga mahirap maunawaan ang nangyayari kay Regina. Inggit. Inggit ang dahilan at lahat naman tayo ay nakararanas ng ganito sa ating buhay lalo na kung ginagawa naman natin lahat ngunit palaging may ibang higit na magaling o higit na hinahangaan. Hindi ito natatapos subalit maaring ito ang tumapos kay Regina. Ngayin pa nga lang ay napapahamak na siya dahil dito. Ang hindi ko lang talaga mahangaan dito ay ang paninindigan ni Darna. Sabagay hindi naman talaga siya tao. Madali kasi na bumigay na lang at maghasik ng lagim lalo na kung may kapangyarihan kang gaya ng kanya. Sa bawat Superman na mabait ay may Brightburn na naligaw ng landas. Sana ay mabigyan din ng pagkakataon ang itim na Darna upang maipakita sa atin ang kasalungat na pananaw. Hindi naman lahat ng Extra ay masama ngunit hindi naman lahat ng may kakayahan ay mabait. Ang malinaw lang sa ngayon ay hindi lang digmaan na nasusukat sa lakas ang nagaganap dito kundi labanan din ng karangalan at pampublikong imahe#DarnaTrueColors


37. Darna True Colors
Noah has a new project in mind that he presents to Zaldy and the latter accepts it, which makes the former really happy. The said proposal has something to do with a rehabilitation center for Extras which aims to study them, which is what Zaldy really wants to do in the first place. Darna finally heeds Regina’s call and heads to her office where the two face off. Regina grills Darna but Darna’s frank response still steals the spotlight, a reason for Regina to ne irked so much because now it seems like she’s just doing everything for show and clout. Even her court case that day is derailed by her ire for Darna, leading her to blame her even more. Brian surveys the CCTV even further and he notices that Darna does not really have anything to do with the misfortunes unfolding. The Extra given the monicker Silent Shocker (Boom Labrusca) gets even angrier mainly due to the death of his wife and kid at the hands of bad elements which he believes are being shielded by Darna. #DarnaTrueColors


It’s not really that hard to figure out what’s happening to Regina. Envy. Envy is the root cause of it all and all of us get through this phase in our lives, even more so when we do our best but someone almost always does it better than us or appreciated way more. This never ends, but this can end Regina, considering things are already going awry for her because of it. What I just can’t get to appreciate here is Darna’s resolve. Oh well, she is not human anyway. It’s just that succumbing to it all and wreaking havoc instead when you have that kind of power she possesses? It’s an easy trip to the dark side. Every goody-two-shoes Superman has an equivalent Brightburn who has lost his way. I hope they give Black Darna a chance to grace our presence with her opposing views. Not all Extras are evil. Nevertheless, not everyone who wields power is good either. All that is clear now is that what’s happening here is not just a war based on strength but also rather a battle in terms of reputation and public image. #DarnaTrueColors

“Nakikita ko ang kahinaan ng protektor. Ang kanyang emosyon.” –Hergis

<<Episode 36                                   Episode 38>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review