Wednesday, October 19, 2022

Darna: Episode 4848. Black Mirror
Dadalawin ni Darna si Human Urchin at pipilitin itong umamin kung sino ang nag-utos sa kanya na manawagan sa ibang Extra. Sa halip na ipahamak si Ishna ay sasabihin nitong kumikilos siya mag-isa at bilang na ang mga araw ni Darna. Magpapaunlak ng panayam si Darna kay Sigfried Cruz upang hikayatin ang mga Extra na gamitin ang kanilang mga kapangyarihan sa kabutihan upang hindi sila kamuhian ng mga tao. Dadalaw naman din si Borgo bilang Madame Victoria kay Zaldy at mag-uusap ang dalawa tungkol sa kanilang balak sa mga Extra. Maibubunyag na ang alalay ni Zaldy na si Maisha (Dawn Chang) at tauhan pala ni Madame Victoria at nasa kanya ang katapatang-loob nito, hindi kay Zaldy. Maghahasik naman ng lagim ang mahiwagang kambal ni Brian. Sisirain nito ang pangalan niya at nang magkaharap na sa wakas ang dalawa ay matatalo si Brian sa laban at magigising na lamang na nakagapos sa isang maliit na silid habang ang masamang kambal niya ay nagpapanggap bilang siya. #DarnaBlackMirror


Magandang pagkakataon ang naibigay kay Joshua Garcia upang mabigyang buhay ang kabilang bahagi ng katauhan ni Brian na hindi naman natin laging nakikita. Lagi na lang kasing maayos at masunurin si Brian. Nakakaaliw na nakikita naman natin siyang laging nakangisi na tila ba walang gagawing matino. Ang nakikita ko lang na maaring tanungin dito ay paano ito lahat nangyari? Tao lang naman ang maaaring pasukin ng Krisalis, hindi ba? Sa lagay na ito, nais ba nilang palabasin na nabibigyan din ng buhay ng luntiang hiyas ang mga saloobin at bahagi ng pagkatao na napipilitang ikubli ng mga tao? Kung ito ang paliwanag ay ayos pa rin naman subalit tila ba pilit ng kaunti. Sana ay si Brian na lang ang pinasukan ng Krisalis at ginamit siya upang ipakita sa atin kung ano ang maaring magawa nito sa isang tao na ayon sa mga manunulat ay mabait at walang bahid. Marahil ay magiging parang si Lindol Man siya kung nagkataon. Sana si Narda naman ang sumunod upang mabawasan naman ang pagkabagot natin sa kanya. #DarnaBlackMirror


48. Black Mirror
Darna pays Human Urchin a visit and tries to persuade her to reveal who is instructing her to call out to the other Extras. Instead of throwing Ishna under the bus, she instead claims that she is doing this on her own and that Darna’s days are numbered. Darna entertains an interview with Sigfried Cruz where she addresses the Extras and attempts to convince them to use their abilities for good so that the masses won’t hate them. Borgo as Madame Victoria visits Zaldy and the two talk about their common plans about the Extras. It is revealed that Zaldy’s assistant Maisha (Dawn Chang) is Madame Victoria’s henchman all along and that her loyalty is hers, not Zaldy’s. Meanwhile, Brian’s mysterious doppelganger wreaks havoc by soiling his reputation and when the two finally face each other, Brian is defeated and wakes up all tied up in a small room while his evil twin poses as him. #DarnaBlackMirror


Joshua Garcia has been given a good avenue to bring to life the other side of Brian’s character that we seldom get to see. It’s just that Brian is always the goody two-shoes kind of character. It is amusing to see him always smiling like he is up to no good. My only question here is how did all of this happen anyway? Isn’t it the case that the Krisalis can only penetrate people? In this case, are they trying to tell us that the green gem can also give life to emotions and parts of a person’s personality that they are forced to hide? If this is the explanation, then we can still probably buy it, but it does appear a bit contrived. Why not just let Brian himself be the host of the Krisalis and use him to show us what the green gem can do to people who, according to the writers, are inherently good-natured. Perhaps he would have ended up like the Earthquake guy if ever. Let’s hope that Narda is next in line so that are boredom with her gets toned down a little. #DarnaBlackMirror

“Natalo mo ako noon dahil mag-isa ako. Tignan natin kung uubra ka ngayon kapag nagsama-sama kami. At madami pa kami, Darna.” –Human Urchin

<<Episode 47                                   Episode 49>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Theater Review

Theater Review

Theater Review