Thursday, October 13, 2022

Darna: Episode 44


44. Dark Side
Magsisinungaling si Regina at sasabihin kay Darna at Brian na dumating si Valentina upang patayin ang mga dumukot sa kanya at iligtas siya. Wala namang magagawa ang dalawa kundi maniwala. Darating si Rex at matutuwa hindi sa pagiging ligtas ng anak kundi sa pagpapatunay na tuluyan na ngang tinanggap ni Regina si Valentina bilang bahagi ng kanyang pagkatao. Magbabalik si Rex sa sasakyang pangkalawakan nila ni Ishna bago bumalik sa lupa bilang si Madame Victoria (Carla Martinez), isang mayamang namamahagi ng salapi upang pag-ibayuhin ang pag-aaral sa mga Extra at sa elemento na Stosium na isa sa tatlong kailangan niya upang tapusin ang sandatang binubuo laban kay Darna. Sasabihan ni Regina si Brian na mahal niya ito at handa siyang ligawan ito. Dadalawin naman niya si Ali at aaminin na maganda sa pakiramdam ang kanyang kapangyarihan bilang Valentina. Si Silent Shocker naman ang unang bilanggo sa bagong rehabilitation center ng mga Extra na ipinatayo ni Zaldy. #DarnaDarkSide


Ayan na nga. Kung hindi na kaya ni Darna, si Valentina na lang ang pagbuhatin natin ng palabas. Mukhang kaya naman niya e. Talaga namang kakaiba rin ang naiaalay ni Janella Salvador sa tauhan na ito. At ngayong nakapagpasya na si Regina na yakapin ang pagiging Valentina, lalo pang kapanapanabik kung anuman ang pipiliin niyang gawin sa kapangyarihang ito lalo pa at hindi niya nakikita ang sarili bilang kaaway kundi bilang bayani. Sana lang ay dumalas pa lalo ang kanyang paglabas nang hindi naman kami mainip at mabagot. Sa bawat ililigtas ni Darna, bigyan niyo kami ng papatayin ni Valentina. Oo, maaaring hindi magiging masaya si Ali dahil dito subalit iyan ang hiling ng mga manonood. Sa wakas ay ipinakita na rin na si Borgo at Rex ay iisa kahit matagal nang halata. Ang tanong ngayon, bakit niya nais pag-aralan ang mga Extra? Marahil ay kailangan niya ang kaalaman na ito upang gumawa ng hukbo upang sakupin ang Marte? Sabagay, wala pa rin talagang nakaaalam kung bakit ganoon ang epekto ng Krisalis sa mga tao. #DarnaDarkSide


44. Dark Side
Regina lies and tells Darna and Brian that Valentina arrived to kill her kidnappers and save her life. The two don’t really have any other choice but to believe her. Rex also comes and is more than happy not because of his daughter being safe, but rather the confirmation that Regina has finally accepted Valentina completely as part of her identity. Rex heads back to his spaceship with Ishna before going back on land in the form of Madame Victoria (Carla Martinez), a rich woman giving out money to fund the development of studies regarding Extras as well as the element Stosium, which is one of three components he needs to complete the weapon he is creating against Darna. Regina tells Brian that she loves him and that she is ready to court him. She later visits Ali and admits to him that her being powerful as Valentina makes her feel good. Silent Shocker becomes the first to be imprisoned at the new rehabilitation center that Zaldy had constructed. #DarnaDarkSide


There you go. If Darna can’t handle it, then just let Valentina carry the show. It looks like she is more than capable anyway. What Janella Salvador gives to the character is truly something remarkable. And now that Regina has finally decided to embrace being Valentina, it gets even more exciting what she will choose to do with this power, even more so now that she doesn’t really see herself as a villain, but rather as a hero. I just hope that she gets to appear more so that we won’t get bored. For every person Darna saves, give us one that Valentina kills. Yes, Ali would probably not be that happy with this development but hey, that’s what the viewers want. At least, they finally reveal that Borgo and Rex are one and the same even though it’s been obvious for quite some time now. The question now is why he wants to study Extras. Perhaps he needs the knowledge so he can build an army to invade Marte? Oh well, nobody else truly knows yet why Krisalis has such an effect on human beings. #DarnaDarkSide

“Finally, my child. Regina and Valentina are one.” –Rex

<<Episode 43                                   Episode 45>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review