Friday, October 14, 2022

Darna: Episode 4545. Alliance
Magsisimula nang magkasundo ang mag-amang Zaldy at Noah dahil kay Narda at dahil na rin sa iminungkahing rehabilitation center ng huli. Sasabihin ni Zaldy sa anak na matagal na siyang nakapagpagawa nito ngunit ang kanyang mungkahi ay isang katunayan na magkatulad silang mag-isip na mag-ama. Agad-agad tutungo ang binata sa bahay nila Narda upang ibahagi ang magandang balita. Aabutan siya roon ni Brian na may balak makikain. Sabay na magpapasikat ang dalawa kay Narda. Dadalhin na ang Stosium sa isang ligtas na pook sa Nueva Esperanza. Bubuo ng balak ang pangkat nila Narda upang tiyakin ang kaligtasan nito. Si Lolo Rolando ay magtutungo doon upang balaan ang mga tao tungkol sa nagbabadyang panganib ngunit sasabihan lamang siya na ligtas naman ang Stosium doon. Si Ding naman ang magmamatyag sa CCTV kung may kaguluhan. Kinagabihan ay papasukin ni Ishna at isang Extra na may katawang bakal ang pook at nanakawin ang Stosium. Darating si Darna upang pigilan sila. #DarnaAlliance


Mabuti naman at hindi nagbakbakan sila Brian at Noah sa bahay nila Narda. Nakakatuwa pa nga na nagpapaligsahan ang dalawa. Gayunpaman alam na alam na rin naman natin ang mga ganitong galawan at habulan pagdating sa buhay pag-ibig ng mga pangunahing tauhan. Nakatutulong din naman ito upang hindi maging ganoon kabigat ang daloy ng mga pangyayari. Sino ang uwak na nagmamatyag sa pagnanakaw nila Ishna ng Stosium? Si Hergis? Bakit parang wala naman yata siyang ginawa. Pati na rin yung Extra ay tila ba kulang ang dulot sa kabanatang ito. Binalibag lang niya ng binalibag si Darna ngunit noong siya na ang binalibag ay nakatulog na si kuya. Bakal pa naman sana ang katawan niya. Sa mga pakita ng mga susunod na kabanata ay mukhang madadagdagan na naman ang mga Extra at tila ba nagkakaisa na silang ngayon. Ang tanong, sino naman ang tutulong kay Darna na may kapangyarihan din? Para kasing kulang na kulang ang tulong na nakukuha niya. #DarnaAlliance


45. Alliance
Father and son Zaldy and Noah begin to get along quite well thanks to Narda as well as his proposed rehabilitation center. Zaldy confesses to his son that he has long had the place constructed, but that his proposal proves that the two of them think alike. The young man heads straight to Narda’s place to share the good news. There, he crosses paths with Brian as the latter also comes over to invite himself to dinner. The two try to impress Narda at the same time. Meanwhile, Stosium is being transported to a secure facility in Nueva Esperanza. Narda’s group craft a plan to ensure its safety. Old man Rolando goes to the facility to warn everyone there of the danger it imposes, but gets rebuffed about the tight security waiting for the Stosium there. Ding, on the other hand, surveys the scene for intrusions through the facility’s CCTV. Later that night, Ishna and an Extra that has a metal body barge in to steal the Stosium. Darna arrives to stop their heist. #DarnaAlliance


It’s good that Brian and Noah did not end up in a brawl at Narda’s house. It’s quite endearing, actually, that the two are in a friendly competition. Even then, we already know how these subplots end when it comes to chasing people as far as the characters’ love life goes. It does help to lighten up the mood so that the storyline doesn’t end up to be too heavy. Was Hergis the crow surveying the scene while Ishna and the Extra were stealing the Stosium? Why does it seem as though he didn’t contribute anything anyway? Even the Extra’s participations seemed limited in this episode. He just dragged and dropped Darna everywhere but when it was his time to hit the ground, he immediately got knocked out. So much for his metal body, huh? In the previews for the next episodes, it seems like the Extras will start multiplying again and it looks like they are gunning after unity this time around. Question is, who will be helping Darna, preferably anyone with superpowers too? It just seems like she isn’t getting all the help she can get. #DarnaAlliance

“Kahit napakabigat ng mga kinakaharap mo bilang si Darna, masaya ako na may mga kaibigan ka na kaya ka pa ring pangitiin.” –Roberta

<<Episode 44                                   Episode 46>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review