Saturday, January 19, 2013

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 58

Kabanata 58
Kakailanganing iwanan ni Gen si Leon upang humingi ng tulong dahil nauubusan na ito ng dugo. Makakahanap siya ng dalawang tao na tutulong sa kanya at makatatawag ito kay Edward upang idulog ang mga pangyayari. Mabilis naman na sasaklolo si Edward at uutusan na rin sila Harry na huwag nang tutuloy sa piging na alay sa Meraviglie dahil nga sa banta ni Henry sa kani-kanilang mga buhay. Mahahanap ni Carlotta si Leon at magkakaroon ng pagkakataon ang dalawa upang makapag-usap ng masinsinan, kung saan sasabihin ni Leon sa ina na maari niya itong matanggap, ngunit hindi pa sa ngayon. Matutunton ng mga kinauukulan si Henry at sa bigong pagtakas nito ay susubukan siyang pasukuin ni Carlotta. Dahil sa katigasan ng kanyang ulo, ikamamatay ni Carlotta ang pagligtas sa kanyang buhay.

Ito na nga lang marahil ang natitirang paraan upang mabigyan ng angkop na katapusan si Carlotta. Marami na rin siyang nagawang labag sa batas, at malamang ay sa kulungan naman din ang tuloy niya. Gayunpaman, maari pa sana siyang magbago at may pag-asang matanggap ng anak kung siya ay humihinga pa at nakakulong lang. Gayunpaman tama na rin itong parusa sa kanya dahil inagaw niya at lahat ng mga Pierro ang palabas na ito sa mga pangunahing tauhan na siyang naging tampulan dapat ng lahat. Maraming panahon ang naaksaya sa pagpapakilala kay Carlotta at sa mga suliranin niya sa buhay, at dahil dito ay pumangit ang takbo ng mga kaganapan. Nauunawaan natin na isa lamang siyang ina na naghangad na makapiling ang asawa at mga anak. Iyon nga lang, hindi naman iyon ang naipangakong magaganap noong mga unang kabanata.


“Natatakot ako na kalimutan mo ang pangarap mo dahil lang diyan sa kabaliwan mo kay Gen” –Sophia

Episode 58
Gen has to leave Leon to ask for help because he is profusely bleeding and will run out of blood soon. She manages to find two people to help her and call Edward to inform him of everything that has happened. Edward will act fast to save them and would ask Harry to no longer go to the ground breaking of Meraviglie in light of the danger waiting for them as planned by Henry. Carlotta gets to find Leon first and, enabling mother and son to have a moment together to talk things through, but Leon tells her that while he could probably accept her as his mom, it would probably not happen in the present. The police locate Henry’s whereabouts and in his failed attempt to flee, Carlotta dodges a bullet for him which causes her death.

Perhaps this is the only way left to redeem Carlotta and give her the proper conclusion. She has done many things that are against the law, and it is obvious that she has nowhere else to go but to but prison. Still, it would have been nice for her to be given a chance to redeem herself and be accepted by her son if she is still breathing and in just locked away in a jail cell. Even so, this is just the right kind of punishment for her character because she, along with the whole Pierro family, has hijacked this show and stole the spotlight from the main characters on which the story should have focused. A lot of time has been wasted trying to accommodate Carlotta and all her dramas in life, and because of this the flow of the story has been negatively affected. While we understand that she is just a mother who desperately wants to be with her husband and children, that is not really what the show promised itself to be during the first episodes.

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review