Sunday, January 6, 2013

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 49

Kabanata 49
Sa wakas ay nakahanap din ng paraan si Edward at Gen upang lutasin ang kanilang mga suliranin: ang pag-iisang dibdib. Dahil nakasaad sa iniwanang pamana ng lolo ni Gen na sa kamag-anak lamang maaring ipagbili ang Lucia, ang pagsasama nilang ito ni Edward ang pinakambisang paraan. Makukuha ni Edward ang Lucia, at makukuha naman ni Gen ang salapi na kailangan upang maging muling pangunahing may-ari ng Ropa. Ayaw muna ni Gen sa una, ngunit mapipilitan siyang dumating sa pasyang ito matapos makatanggap ng balita na ginigiba na ang tirahan ng kanyang mga tauhan. Ibabalita naman ni Carlotta kay Henry na malapit nang matupad ang kanilang mga balak. Gayunpaman, mukhang hindi pa rin masaya si Henry matapos marinig ang balita.

Ito na marahil ang magandang pangyayari na inaabangan ng marami. Sa ngayon, alam ng lahat na ang pag-iisang dibdib na ito ay hindi naman talaga ginawa nang dahil sa pag-ibig, na siyang hinuha ng nakararami bago pa man magsimula ang palabas. Kahit na sina Gen at Edward ang mag-asawa ayon sa batas, alam naman ng lahat na ito ay isang pamamaraan lamang upang makuha ng dalawa ang kanilang nais. Maaring ito pa nga ang A Beautiful Affair na tinutukoy ng pamagat. Sana lamang ay nagtungo agad ang mga pangyayari sa tagpong ito sa halip na nagpaikot-ikot pa sa magulong buhay ni Carlotta na siyang naging dahilan kung bakit marami rin ang umayaw na sa panonood nito. Nawa’y maging kapanapanabik ang huling dalawang linggo upang makabawi naman sila.

“Di ba di naman pwedeng parang pupunta na lang ako ng fast-food o-order ako ng kasal” –Gen

Episode 49
Edward and Gen finally find a solution to their problems: get married. Since it is stated by Gen’s grandfather in his will that only a family member could purchase Lucia, this union between her and Edward would be the most effective way. Edward gets Lucia, and Gen in return gets the money that she needs in order to be the primary shareholder of Ropa once again. At first, Gen does not agree, but she is forced into arriving to this decision it after hearing news regarding the demolition of her workers’ homes. Meanwhile, Carlotta relates to Henry how their plan is almost in fruition, but even so, he does not seem so elated after hearing this news.

Perhaps, this is the event that most people have been waiting for. For now, everyone knows that this marriage is not really done out of love, which is what most have speculated even before the show started. Even if Gen and Edward are husband and wife before the law, it is widely known that this is just a technique for the two to get what they want. It could even be the case that this is the A Beautiful Affair being referred to in the title. It would just have been better had the story zeroed in on that at once instead of lingering in Carlotta’s complicated life story, which has been the reason why a lot of people have turned away from this show. May the last two weeks be exciting, just so they could redeem themselves.

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Theater Review

Theater Review