Saturday, January 19, 2013

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 56

Kabanata 56
Sasabihin na ni Emy kay Leon na si Carlotta ang kanyang ina. Hindi ito matatanggap ng binata at pipiliin na huwag na lang ito ipaalam pa sa kahit na sino. Iniisip kasi niya ang kalalabasan ng lahat at kung paanong lulubha pa lalo ang kalagayan nila ni Gen ngayon pa na lagi na silang pinasusundan ni Edward. Mahuhuli ni Edward ang dalawa sa Ropa matapos sabihin ni Leon kay Gen na si Carlotta ang kanyang ina. Isang away sa pagitan ng dalawang lalaki ang magaganap. Hindi nila sasabihin kay Edward ang totoo ukol sa pagkatao ni Leon. Muling babalik si Carlotta kila Emy ngunit magmamatigas pa rin ito na hindi sabihin ang totoo sa kabila ng pagmamakaawa ni Carlotta. Hindi makakatiis si Mang Epong at ilalantad nito ang totoo kapalit ng pangako na mamahalin nito at pangangalagaan ang anak gaya ng kanyang ginawa sa nakalipas na mga taon. Sa pag-alis nila Gen at Leon sa Ropa ay dudukutin sila ng mga tauhan ni Henry at malalagay sa alanganin ang kanilang mga buhay.

Ang bilis naman ng mga pangyayari ngayon at tila ba sinisiksik ang bawat kabanata. Dumating na naman ang panahon na hindi na iba sa mga palabas na gaya nito, ang pagpapadukot sa mga pangunahing tauhan at ang pagpapahirap sa kanila, na siyang dadagdag sa mga suliranin na kanilang kinakaharap. Sa pagpapakita ni Carlotta ng isang bahagi ng kanyang pagkatao na taliwas sa mga ipinapakita niya nitong mga nakalipas na kabanata, mapagtatanto na sa kabila ng lahat ay isa lamang siyang ina na naghahangad na makapiling muli ang mga anak. Makikita rin na tila nagkakaroon na sila ni Henry ng hindi pagkakaunawaan at malamang ay magiging mahalaga ito sa kung paano magtatapos ang palabas.

 “Gen, isa akong Pierro” –Leon

Episode 56
Emy tells Leon that Carlotta is his mother. He will not receive this news enthusiastically and would eventually choose to just keep it as a secret. Perhaps, it is because of him worrying how this will affect the already complicated relationship he has with Gen, more so now that Edward is tracking their every move. Speaking of Edward, he catches the two together at Ropa after Leon admits to Gen that Carlotta is his mother. A rumble ensues between the two men. The recently unveiled truth regarding Leon’s identity is kept concealed from Edward. Carlotta comes back to beg Emy to tell her where her son is but she is reluctant despite her pleas. Mang Epong would not be able to contain it and blurts out that Leon is her son, in exchange for a promise that she will protect and love him the way he did for the past years. As Leon and Gen leave Ropa, they are kidnapped by Henry’s men and their lives are put on the line.

Everything is happening so fast now as if each episode is being filled with everything that they could. That cliché soap opera mechanism of kidnapping the lead characters, something no longer uncommon in this genre, has finally come and brought along with it more dilemmas that the lead characters should face. As Carlotta shows one more side of her personality opposite what she has been displaying lately, we are reminded that she is, after all, just a mother hoping to be with her children once more. It also shows that she and Henry are starting to argue, and that this misunderstanding between them would play a crucial role on how this soap opera would end.


0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Theater Review

Theater Review

Theater Review