Sunday, January 13, 2013

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 53

Kabanata 53
Dahil sa pagkaabala ni Edward sa Meraviglie ay magkakaroon ng pagkakataon sina Leon at Gen na makasama ng madalas ang isa’t-isa at libutin ang lungsod upang mapawi ang pagkainip. Matapos ang kanilang naudlot na sana’y halikan noong nakaraang gabi, magtatagpo na naman ang kanilang mga landas at magsasaya naman ang dalawa na walang ginagawang hindi kanais-nais. Matapos magpalipas ng gabi na walang ginawa kundi magsiawitan at maglasing, uuwi si Gen kay Edward na wala sa sariling katinuan, at may mga masasabing mga bagay bagay na hindi dapat sabihin sa harapan ni Leon. Itutuloy nila ang pagliliwaliw kinabukasan, isang araw na puno ng tawanan at kasiyahan na tila ba nasa Vienna lang ulit silang dalawa.

Hindi lumabas si Carlotta sa kabanatang ito. Mabuti naman! Sa totoo lang ay nalungkot ako matapos panoorin ito dahil ito ay nagsilbi na pagbabalik-tanaw sa kung ano ang mayroon silang dalawa noong sila ay nasa Vienna pa. Maari namang napanatili na ganoon lamang ang daloy ng mga pangyayari, hindi gaanong mabigat, walang paghihiganti, walang nawawalang anak. Sa panonood ng kabanatang ito ay lalo pang umigting ang panghihinayang sa kung ano sana ang kinalabasan ng palabas kung umayos lamang ang mga kasali rito. Gayunpaman, masaya na rin ako na sa huling pito o walong araw ay naibalik kahit paano ang paraan ng paglalahad na kinagiliwan ng maraming manonood na tumutok dito mula pa sa simula.

 “Ito. Ako. Ikaw. Dito. Pinaglalaruan na naman tayo ng pagkakataon, Leon.” –Gen

Episode 53
Because Edward is busy with Meraviglie, Leon and Gen would get to spend more time together touring the city in order to get rid of their boredom. After what could have been a passionate kiss the other night, their paths cross again and they spend good time together having fun and not necessarily doing anything wrong. After spending a night of singing and getting drunk, Gen returns to Edward with just a bit of her sanity intact, telling him things that should not have been said in front of Leon. The two continue their merrymaking the next day, a day full of laughter and enjoyment as if they were just back in Vienna.

Carlotta does not appear in this episode. Good! Honestly, I genuinely felt sad after watching this episode because it served as some sort of throwback to what the two used to have when they were still in Vienna. The plot could have been kept that way, not so heavy, no vengeance, and no missing kid. In watching this episode intensified even more that feeling of regret on what the show could have been if the people behind it just got their act together. Even so, I am already happy that for the last seven or eight days, that aspect of storytelling that many have come to love is brought back somehow, which is why people tuned in to this show from the very beginning in the first place.

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review