Saturday, January 19, 2013

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 59

Kabanata 59
Habang nagpapagaling sa pagamutan ay makakatanggap si Leon ng tawag mula kay Edward ukol sa pagpanaw ni Carlotta. Naroon naman upang umalalay sina Gen, Emy, Fred at Mang Epong. Sa paghahatid kay Carlotta sa huling hantungan, isang bagong simula ang nais salubungin ng mga Pierro at nais na nilang itama ang lahat ng mali. Hihingi si Arturo ng tawad sa mga anak at sa apong si Leon. Ipapawalang bisa ni Edward ang pagiging mag-asawa nila ni Gen. Ibabalik nila kay Henry ang bahagi ng Lucia na nararapat sa kanya. Tatanggi si Sabrina sa una ngunit papayag na rin matapos takutin ni Edward at ni Harry. Si Leon na ang mamamahala sa Meraviglie at sa PGC ngayong isa na siyang ganap na Pierro, at dahil hindi na mag-asawa si Gen at Edward ay malaya na silang dalawa na maging maligaya. Si Edward naman ay magpapasya na iwan muna ang lahat at magpakalayu-layo. Mukhang maayos na ang lahat, subalit may pahabol pang balak si Henry upang maghiganti sa kanilang lahat.

Isa pang matinding dahilan kung bakit dapat ay si Carlotta na lang ang nabuhay. May sayad itong Henry na ito at sa totoo lang ay nakakainis siyang panoorin. Naaalibadbaran ako sa pagmumukha at sa kilos niya. Sabagay, wala na rin namang dahilan upang mabuhay pa siya. Ang nakakapikon lang ay kung paanong ang isang tulad pa niya na isang tauhan lamang naman na bigla na lang sumulpot sa kalagitnaan ng lahat ang siya pang magdadala ng lagim. Marahil ay dahil hindi maaring kainisan ng tao si Edward kaya kinailangan pang magpasok ng kamumuhiang tauhan. Kung tutuusin, luging-lugi nga si Edward dito. Siya ang pinakamaraming binigay at pinakamadalas na nagparaya ngunit sa huli siya pa rin ang wala. Marahil ay paalala lamang ito na hindi mo maaring makuha ang lahat sa buhay.

“Wala namang pagmamahal na nakakalimutan. Minsan lang, minsan nahihigitan” –Gen

Episode 59
As he recovers in the hospital, Leon receives a phone call from Edward informing him of Carlotta’s death. Gen, Emy, Fred, and Mang Epong are there by his side. As Carlotta is laid to rest, the Pierro’s try to settle what has to be settled by starting anew. Arturo asks for forgiveness from his children and Leon. Edward annuls his marriage to Gen. Henry gets his share of Lucia that is rightfully his. Sabrina does not agree at first but eventually does after Edward and Harry blackmails her. Leon becomes the main administrator of Meraviglie and PGC now that he is legally a Pierro. And now that Gen and Edward are no longer married, the two of them could now pursue their happiness. Edward, in turn, decides to leave everything and go a way for a while. Everything seems to be okay at last, but Henry still has a few evil plans up his sleeve to get back at all of them.

Now this is another big reason as to why Carlotta should have lived instead. This Henry guy has a couple of screws loose in the head and to tell you the truth, he is just so annoying to watch. Come to think of it, there is no longer a reason for him to stay alive anyway. What irks me the most is how a character like him would have to be the harbinger of doom when he just popped up from nowhere halfway through the show! Perhaps, it is because Edward is not vile enough that they had to bring in someone for the audience to hate on. Edward seems to be the big loser here. He is the one who has done nothing but give and give, and give way, but in the end he is the one who ends up with nothing. Maybe it is just a way of showing that you cannot really get everything in this life.

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review