Saturday, January 19, 2013

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 57

Kabanata 57
Nasa kamay pa rin ni Henry sina Gen at Leon at tamang tama lamang na darating si Carlotta upang ibahagi ang magandang balita kay Henry na si Leon ang nawawala nilang anak. Laking gulat na lamang niya na madatnan si Leon na duguan sa upuan at papatayin na ni Henry. Ang pagdating niyang ito ang magliligtas sa anak. Dito na rin maibubunyag ang lahat ng lihim, kahit na si Henry na lang ang hindi nakakaalam. Matapos nitong malaman ang totoo ay manlulumo ito ngunit hindi magtatagal ay uunahin pa rin niya ang masamang balak laban sa mga Saavedra at mga Pierro sa halip na pakawalan sina Leon at Gen. Dahil alam ni Carlotta na ganito ang mangyayari, gagawa siya ng paraan upang makatakas ang dalawa, ngunit magpapaiwan upang magpanggap na sang-ayon pa rin siya kay Henry. Makakatakas sina Gen at Leon ngunit sa sugatan na kalagayan ni Leon, makalalayo kaya sila sa kapahamakan?

Wala gaanong naganap sa kabanatang ito bukod sa pagtakas ng dalawa. Bukod dito ay tanging ang pag-amin lamang ni Ava at Harry kay Edward na sila na ang kakaibang nangyari. Ang buong akala ni Edward ay nag-tanan sina Gen at Leon kaya wala pa rin itong alam na nasa panganib na ang dalawa. Makikita na ngayon na ang anak naman talaga ang matimbang kay Carlotta, ngunit tila ba mahihirapan na siyang kumalas kay Henry. Lubhang magulo na ang kalagayan ng mga bagay-bagay upang magkaroon pa silang lahat ng masayang buhay. Ano nga kaya ang kahihinatnan ni Carlotta? Kung tutuusin, hindi naman talaga siya masama, kundi itinulak lamang siya ng pagkakataon na maging ganito. Ibang-iba na ang kinahinatnan ng palabas. Mainam sana na pag-ibig na lamang ang naging tampulan ng lahat mula’t sapul.

 “Pinakidnap niyo ko para magkaroon tayo ng masayang family reunion?” –Leon

Episode 57
Henry still holds Leon and Gen hostage and Carlotta’s arrival at the scene bearing the good news that Leon is their son is greeted with a view of that very same son bloodied and held at gunpoint by his very own father. Carlotta’s arrival effectively saves her son, and the truth about his identity is revealed at last, even though it is only Henry who has no clue about the truth. After finding out about it, Henry is shaken for a while, but this would not last long as he would still eventually prioritize his bad plans against the Pierro’s and the Saavedra’s instead of freeing Leon and Gen. As Carlotta is well aware that this would happen, she finds a way for the two to be able to escape, but decides to be left behind to make it appear as though she still agreed with Henry. Leon and Gen manage to escape, but since Leon is badly injured, would they really be able to get away from danger?

Nothing much happened in this episode aside from the two’s escape. The only other thing that happens is Ava and Harry admitting to Edward that they are finally an item. As far as Edward is concerned, Gen and Leon eloped, and so he remains clueless that the two are in grave danger. It is now obvious that what matters most to Carlotta is her son, but it seems as though she would already find it difficult to dissociate herself from Henry. Their situation now is just so complicated for all of them to get their own happy endings. I wonder what would happen to Carlotta after all this. Seriously though, she is not really that evil, but was rather just pushed to be like that by circumstance. The show now feels so different. It would have been better had they stuck with just the love story from the very start.

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review