Thursday, August 25, 2022

Darna: Episode 9


9. Darna's Vision
Namalik-mata lamang pala si Narda matapos makita na hindi naman pala ang kanyang ina ang halos mabundol nil ani Bryan. Pagkahatid ng binata sa dalaga ay aanyayahan ito ni Roberta na sa kanila na lamang mag-hapunan at doon malalaman ng dalawa na magkakilala pala ang kanilang inang si Leonor at ang yumaong ama ni Bryan. Dadalaw ang ama ni Regina na si Rex (Richard Quan) sa kanyang tanggapan at tutuligsain ang anak dahil sa pagkatalo nito sa laro nilang dalawa ni Mayor Zaldy. Halatang malaki ang takot ng dalaga sa ama at masigasig sa pagpapasikat dito. Itutuloy naman ni Ding ang pagsasanay kasama si Master Claudio at magagapi niya ito sa unang pagkakataon na siyang dahilan upang maagang matapos ang kanilag pagsasanay sa araw na iyon. Sa pagbabalik ni Narda sa kanilang tanggapan ay may tatawag sa kanyang pangalan. Paglingon niya ay makikita niya ang inang si Leonor sa kabilang gilid ng daan ngunit bigla itong maglalaho bago pa man siya makalapit. #DarnaVision


Kung ang batayan ay ang mga pakita sa susunod na kabanata, mukhang pagpapatunay na nga ito na si Master Claudio ang nanggagaya ng anyo. Sana ay hindi ngunit ito na ang pinaka mukhang tamang hinala sa ngayon. Kung nakapanggagaya siya ng anyo, ang susunod na tanong dito ay isa kaya siyang Extra o isang kalaban galing Marte? Malamang ay ang pangalawa ang tama dahil kung Extra lamang siya, paano niya alam ang tungkol sa bato ni Darna? Ano pa man ang tunay na kalalabasan nito, maraming salamat na rin sa mga manunulat dahil pinag-iisip niyo talaga kaming mga manonood. Maganda iyan. Ipagpatuloy niyo lang iyan. Nagagandahan rin ako sa paghahambing ng kalagayan at pagpapalaki kay Regina at Narda. Kitang-kita rin talaga ang kaibahan gaya ng pagiging mahigpit ng ama ni Regina at ang pagiging maunawain naman ni Leonor noong ito ay nabubuhay pa. Ang tanong ko naman ngayon, kung buhay ang ama ni Regina, sino ang lalaking kasama niya sa tibagan na namatay habang siya naman ay pinasukan ng luntiang bato? #DarnaVision


9. The Apparition
It turns out Narda was just seeing thins after finding out that it is not her mother whom Bryan almost runs over with the car. Dropping off Narda at her house, Bryan is invited by Roberta to join them for dinner and there the two discover that their mother Leonor as well as Bryan’s deceased father knew each other back then. Regina’s father Rex (Richard Quan) visits Regina in her office and criticizes her for losing her game with Mayor Zaldy. It is apparent that she fears her father and is very eager to prove herself to him. On the other hand, Ding continues his training with Master Claudio and e manages to defeat him for the first time, the very same reason for their training to end abruptly that day. Upon Narda’a return to their office, she will hear someone call her name. Looking behind her, she sees her mother Leonor on the other side of the road but she immediately vanishes even before Narda can approach her. #DarnaVision


If we are to base it on the trailers for the next episode, then it is enough proof that the shapeshifter is indeed Master Claudio. I hope this wasn’t the case but it seems that our guess is right for now. If he can shapeshift, then the next question is whether he is an Extra or an enemy from Marte. It appears more likely that it’s the second case because if he is just an Extra, then why does he have knowledge of Darna’s stone? Whatever the outcome maybe, the writers still deserve our gratitude for making us, the viewers, think. That’s good. Keep it up. I also appreciate the contrast between the situations and upbringing of Narda and Regina. We can really see the difference such as Regina’s father being demanding while Leonor was understanding when she was still alive. My question now is, if Regina’s father is alive, then who was that guy she was with at the quarry who died while Regina was being infiltrated by the green stone? #DarnaVision

“I'm preparing you for bigger things. Politics in this city does not interest me at all.” –Rex

<<Episode 8                                   Episode 10>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Theater Review

Book Review

Book Review

Book Review