Thursday, August 18, 2022

Darna: Episode 4


4. Darna At Extras
Isang suliranin ang haharapin ni Narda matapos ang pagkakatanggal niya sa kanyang hanapbuhay sa kabila ng pagliligtas niya sa buhay ng kanyang tagapangasiwa. Sadyang kulang ang kanyang ipong salapi upang tustusan ang pag-aaral ng kapatid na si Ding. Gipit man ay susubok itong maghanap ng ikabubuhay ngunit hindi matatanggap dahil sa kakulangan sa pinag-aralan. Papalarin naman siyang matanggap bilang tagatugon sa panahon ng kagipitan sa kumpanya ni Regina. Dumarami na rin ang mga tinatawag na Extras o mga taong nabigyan ng mga kapangyarihan dahil sa pagkalat ng luntiang bato mula sa kalaban ni Leonor noon. Karamihan sa mga ito ay naghahasik na ng lagim sa Nueva Esperanza na siyang dahilan upang mabahala ang mga mamamayan doon. Matutuklasan naman ni Narda na hindi na pumapasok si Ding sa paaralan sapagkat hindi sila nakakabayad ng sapat. Mag-aaway ang dalawa. Kapalit ng salapi ay tatanggap si Ding ng paghatid sa isang balutan na naglalaman ng ipinagbabawal na gamot pala at siya ay mahuhuli at ikukulong ng mga pulis. #DarnaAtExtrasIto na marahil ang isa sa mga pagkakaiba ng palabas sa telebisyon at pinilakang-tabing. Kailangang punuin ng iba’t-ibang kwento ng bawat tauhan ang palabas dahil limang araw itong napapanood sa isang linggo. Sa kabilang banda ay maganda rin naman ang napiling pagtuunan ng pansin ng palabas na tumatalakay din sa mga napapanahong paksa at mga suliraning pang-lipunan at pang-pamahalaan. Sa paningin ng ilan ay wala naman talagang saysay ang pagiging Darna ni Narda at umiikot lamang ito sa kanyang pagiging maganda at sa kakulangan ng kanyang kasuotan. Talimuwang ng mga kalalakihan, kung ating mamarapatin. Panahon na upang labanan niya hindi lamang ang kanyang mga katunggali na naghahasik ng lagim kundi pati na rin ang mga sakit ng lipunan na sumasalamin sa tunay na buhay. Isa ito sa mga dahilan kung bakit marami ang hindi matutuwa dahil sa iilan, ang panonood ng Darna ay pagtakas mula sa katotohanan ng tunay na buhay. Sa totoo lang, maari namang magsaya at mamulat ng sabay, hindi ba? Kung hindi, e di huwag kang manood. Wala namang pumipilit sa iyo. #DarnaAtExtras


4. The Crossroad
Darna is faced with a problem as she is fired from work despite saving the life of her boss. She just doesn’t have enough savings to support her brother Ding’s studies. Although disadvantaged, she tries her luck finding a new livelihood but is rejected because of her lack of educational attainment. She will get lucky and be accepted as an emergency responder at Regina’s company. Extras, or individuals who have gained powers through the spread of the green stones from Leonor’s nemesis back then, start to multiply and wreak havok at Nueva Esperanza, causing the townsfolk to be worried about their safety. Narda discovers that Ding is no longer going to class because they haven’t been paying his tuition fees. The siblings end up quarreling. Ding unwittingly accepts the delivery of a package which turns out to be containing illegal drugs. He is detained by the police and put behind bars. #DarnaAtExtras


Perhaps this is one of the main differences between TV shows and the silver screen. They have to fill the episode with subplots for different characters because the show is on TV five days a week. On the contrary, it is also nice that they have chosen to focus on tackling issues that are timely regarding social and political problems. In the eyes of some, Narda’s transformation to Darna does not really have any other sense aside from her being pretty and donning a skimpy costume. Men’s fantasies, if we may put it. It's about time for her to fight not just her nemeses terrorizing the neighborhood, but rather the various ills of society as well which mirror real life. This is one of the reasons why many would not be so happy with this because for some, watching Darna is a means of escape from real life. But then again, enjoying and being enlightened at the same time is feasible, right? If not, then you can always choose not to watch. After all, nobody is forcing you to do so. #DarnaAtExtras

“Hindi lahat ng bagay natutumbasan ng pera. Kaya tinanggihan namin ang settlement offer ninyo. Maaring para sa inyo barya lang yun pero para sa pamilya na naulila ng binatilyong sinagasaan ninyo isang kinabukasan ang nawala.” –Regina Vanguardia

<<Episode 3                                   Episode 5>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Theater Review

Theater Review