Monday, August 22, 2022

Darna: Episode 6


6. Darna Is Here
Maraming maililigtas sa unang paglipad ni Darna subalit mangangapa pa rin ang dalaga kung paano ba gamitin ang bagong kapangyarihan. Mauunahan naman ni Regina si Mayor Zaldy sa pagpunta at pagpapadala ng tulong kung saan lumindol. Magwawala ang alkalde dahil matatalbugan siya ng dalaga ngunit wala naman siyang magawa dahil kinurakot na niya ang laang-gugulin ukol dito. Gayunpaman ay sasakyan pa rin niya ang pagkakataon upang magpabango ng pangalan at ipakilala sa madla ang kanyang anak na si Noah (Paolo Gumabao) na napipisil niyang sumunod sa kanyang mga yapak. Halos mabubugbog naman si Ding ng tatlong siga at siya ay ililigtas ng isang hindi kilalang lalaki na magpapakilala bilang Master Claudio (Joko Diaz). Abala naman si Narda at ang taong-bayan sa pagtulong sa mga nasalanta ng lindol. Magpapakita naman bigla ang nawawalang tao na pinapahanap ni Regina na nagngangalang Javier Toledo (Dominic Ochoa) na isang Extra na makikitang sanhi ng mga lindol. #DarnaIsHere


Kaaliw-aliw pa rin naman ang mga kaganapan. Sa kabanatang ito ay may makikilala na naman tayong dalawang bagong tauhan na nakita na rin naman natin dati ngunit ngayon lang mapapangalanan. Si Javier ay may kaugnayan sa gumuhong gusali dahil isa siya sa mga punong abala sa paggawa nito at paraan upang mapatunayan ni Regina na may pangungurakot na naganap. Inamin na rin ni Regina rito na napupusuan niya si Brian. At yun na nga, lalaki pa rin pala talaga ang pag-aawayan ni Darna at Valentina dahil mukhang magkawangis naman ang kanilang mga saloobin ukol sa mga tiwaling kawani ng pamahalaan. Ang tanong ko lang, may pangalawang pagkatao kaya si Regina kapag siya ay nasa anyo ni Valentina? Mahirap kasing paniwalaan na maghahasik lang siya ng lagim dahil sa isang lalaki maliban na lang kung wala siya sa sarili kapag si Valentina siya. Si Master Claudio naman ay hindi pa natin alam kung ano ang balak. Kalaban ba siya o kakampi? Isa ang hiwagang ito sa mga talagang hinahangaan ko sa mga manunulat. #DarnaIsHere


6. Narda's Destiny
Darna’s first flight saves a lot of people but it noticeable that she is still trying to get a handle on her new abilities. In other news, Regina outmaneuvers Mayor Zaldy in showing up at and sending help to the earthquake’s ground zero. The mayor throws a tantrum because the young lass outwits him once again but he cannot really do anything because he already stole the funds for that. Even then, he will still seize the opportunity to sell his name and image as well as to introduce his son Noah (Paolo Gumabao) to the masses whom he is grooming to follow in his footsteps. Ding almost gets beaten up a trio of thugs and is rescued by an unknown man who calls himself Master Claudio (Joko Diaz). Narda, on the other hand, is busy along with the townsfolk in helping the victims of the earthquake. Meanwhile, the missing person Regina is tracking down named Javier Toledo (Dominic Ochoa) suddenly shows up and is revealed to be an Extra that is apparently causing the earthquakes. #DarnaIsHere


I still find the storyline amusing. In this episode we get to meet two new characters that we have already seen before but only being named now. Javier is linked to the building which collapsed because he is one of the people responsible for its construction, and he also serves as a way for Regina to prove that corruption was involved in what happened. Regina has also admitted that she likes Brian. And so, there, it turns out the bone of contention between Darna and Valentina will be a guy after all, considering how they both seem to have the same opinions regarding corrupt government officials anyway. Perhaps the question now is whether Regina will suffer from split personality while in Valentina form. It is just hard to believe that she will be wreaking havoc just because of a guy, unless she is somehow sort of possessed while she is Valentina. As for Master Claudio, we still don’t know what his motives are. Is he friend or foe? This is one of the mysteries that I admire thanks to the writers. #DarnaIsHere

“I guess nature has a way of exposing corruption. Lumindol.” –Regina Vanguardia

<<Episode 5                                   Episode 7>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review