Tuesday, August 30, 2022

Darna: Episode 1212. Darna Good and Bad
Ipagdiriwang ng magkapatid na Ding at Narda ang kaarawan ng kanilang Lola Roberta sa pamamagitan ng pagsama rito upang mamasyal sa bagong mall sa Nueva Esperanza. Isa na rin itong mabisang paraan upang makapagisip-isip si Narda tungkol sa kanyang bagong tungkulin bilang Darna. Magpapakita naman ng matinding dismaya ang mga taongbayan na nanghihingi ng tulong kay Regina ukol sa pagkakamatay ng kanilang mga mahal sa buhay dahil sa sunog na ibinibintang nila sa may-ari ng mall. Hindi madala ni Regina ang kaso sa husgado dahil walang matibay na katunayan. Susundan ng kanyang alalay ang isa sa mga ito at susulsulan na pasabugin ang mall upang makapaghiganti na siya namang gagawin nga ng lalaki. Sa pagbubunyag ng lalaki sa kanyang katawan na puno ng mga pampasabog ay nagkataon naman na nandun din si Narda na laging dala ang bato. Darating din si Regina upang hikayatin ang lalaki na tumigil ngunit siya ay mabibigo. Sa huling sandali ay darating si Darna upang iligtas ang lahat.  #DarnaGoodAndBad


Tila ba ang tanging layunin ng kabanatang ito ay ang pag-igtingin ang tunggalian ni Narda at Regina. Hindi pa man natin nakikita ang pagpapalit anyo ng huli bilang Valentina, dito na rin naman patungo ang daloy ng mga pangyayari. Mahal ng lahat ang isang bayani na tagapagligtas at kadalasan ay inggit ang nararamdaman ng mga taos-puso rin namang nais tumulong ngunit walang kakaibang kapangyarihan. Sa lagay naman ni Valentina, may kapangyarihan din naman siya ngunit ang kaibahan ay mukhang hindi siya tatanggapin ng taongbayan bilang bayani dahil sa kanyang anyo kahit pa malinis naman ang hangarin niya. Kawili-wili rin isipin na kung sino pa ang manananggol ay tila ba siya pa ang magiging vigilante sa huli. Mainam na rin na ganito ang magiging takbo ng kwento ni Valentina. Hindi mo rin naman siya maaring kainisan ng tuluyan dahil maganda ang pagkakasulat kay Regina. Gayunpaman, hindi aangat ang pangunahing tauhan kung walang kalaban at yun naman talaga ang dahilan kung bakit siya nandito. #DarnaGoodAndBad


12. The Evil that Lurks
Siblings Narda and Ding celebrate their grandma Roberta’s birthday by taking her to the new mall in Nueva Esperanza where they roam around. This is also a good way for Narda to reflect a bit about her task of being the new Darna. In other news, the townsfolk asking Regina for legal assistance regarding the death of their loved ones due to a fire blamed on the owner of the mall show their disdain. Regina can’t manage to bring the case to court for lack of strong evidence. Her assistant follows one of them and suggests blowing up the mall as a form of vengeance, which the guy eventually takes to heart. As the man reveals his body clad with explosives, it so happens that Narda is also there and has the stone with her. Regina also arrives to try and convince the guy to change his mind, but her efforts are in vain. In the end, Darna swoops in at the last minute to save everyone. #DarnaGoodAndBad


It’s as if the sole purpose of this episode is to intensify the rivalry between Narda and Regina. While we are yet to see Regina’s transformation to Valentina, we all know that this is where it is all headed anyway. Everybody loves a hero, a redeemer, and most of the time it is jealousy that overcomes those who also have a burning desire to help but are left without superpowers. In Valentina’s case, she also has powers anyway yet the difference is that the people would most likely not accept her as a hero because of her appearance despite the purity of her intentions. It is interesting to think that it has to be the lawyer who ends up being a vigilante. Perhaps it is just apt for the story to take this turn as far as Valentina’s subplot is concerned. After all, we can’t totally hate her because Regina’s character is just so well-written. Nonetheless, the hero won’t be able to shine in the absence of a villain, and that is her main purpose here anyway. #DarnaGoodAndBad

“Huwag kang magpapauto sa babaeng yan. Nagpapabida lang yan.” –Mayor

<<Episode 11                                   Episode 13>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review