Wednesday, August 24, 2022

Darna: Episode 8


8. Darna's Aftermath
Sa wakas ay magkikita na rin si Javier at ang asawa sa tulong ni Narda at magpapaalam na nga ito bago magpakalayu-layo subalit sa kanilang paghihiwalay ay aabutan naman ang dalawang babae ng mga tauhan ni Mayor Zaldy. Babalik si Javier upang labanan ang tatlong lalaking may kanya-kanyang baril at patakasin si Narda at ang asawa. Aabutan naman ng panganganak ang buntis at siya ay tutulungang paanakin ni Narda. Sa gitna ng pakikipaglaban ay isisilang ang anak nila Javier habang ang ama naman ay hindi kakayanin ang tatlong kalaban kahit na siya pa ay may kakaibang kapangyarihan. Mababaril na ito ng tatlo bago pa dumating si Brian. Bago bawian ng buhay ay makikita at mahahawakan pa ni Javier ang anak habang papatayin naman ng mga tauhan ni Pineda ang nabuhay na saksi. Habang nasa sasakyan sina Narda at Brian pabalik sa bayan ay tatawag si Regina at magtataka kung bakit magkasama ang dalawa. May biglang muntikan nang mabubundol ng sasakyan ang dalawa, isang babae na kamukha ni Leonor. #DarnaAftermath


Hindi naman na natin kailangang malaman pa ang ukol sa luntiang bato at ang naidudulot nito sa mga Extra dahil matagal na naman nating batid iyan. Gayunpaman, ayos na rin ito upang magkaroon ng dulot si Lolo Rolando. Hindi ko pa rin mabasa ang mga galaw ni Master Claudio. Nais ko man paniwalaan ang kanyang malungkot na salaysay tungkol sa kanyang buhay, tila ba may ibig sabihin din talaga ang kakaibang ngisi niya matapos ipakita sa kanya ni Ding ang komiks na likha ng ama. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pakikialam? Ang tanong ko na lang talaga ngayon ay kung tao ba siya o galing rin sa Marte gaya ni Leonor. Leonor! Nagbabalik si Leonor ngunit malakas ang aking kutob na isa lamang ito sa mga kalaban na nanggagaya ng anyo. Hindi kaya si Master Claudio lamang din ito? May ipinakitang dapat abangan sa mga susunod na kabanata nung unang linggo na may makakalaban sila na nanggagaya ng anyo. Marahil ay siya yun ngunit di pa rin tayo nakatitiyak. #DarnaAftermath


8. The Aftershock
Javier and his wife finally reunit with Narda’s help and the guy bids his wife goodbye before going into hiding. As they part, though, the two women are tracked by Mayor Zaldy’s men. Javier returns to confront the three men with guns so his wife and Narda can escape. His wife suddenly goes into labor and Narda serves as her impromptu midwife. In the midst of battle, Javier’s son is born while he is overpowered by his trio of enemies despite his extraordinary abilities. He gets shot by the three even before Brian arrives at the scene. Javier still gets to see and hold his son before passing away, while Pineda’s men get rid of the surviving witness. While Narda and Brian are in the car, Regina calls him on the phone and wonders why the two are together. The duo almost runs someone over, a woman who resembles Leonor. #DarnaAftermath


We don’t really need to be informed anymore about how the green stone is affecting the Extras because we already know that from the get-go. Even then, at least the old man Rolando will have a valid raison d’être to exist. I still can’t read Master Claudio. As much as I would like to believe his sob stories about his life, there is something about that weird sneer of his after Ding showed him the comics his dad created. I wonder what the reason is for his involvement. I guess the lingering question now is whether he is human or rather also from Marte like Leonor. Leonor! Leonor is back, but I really feel that this is just one of the enemies that can shapeshift. Could this be Master Claudio after all? There was a scene in the first week teaser where they encounter an enemy that has shapeshifting abilities. Perhaps that is actually him, but then again we can’t be so sure just yet. #DarnaAftermath

“Hindi ako nagkamali. Yung kakaibang elemento nung berdeng kristal ay nasa dugo ng mga Extra. Tama ang hinala ko. Ngayon napatunayan ko na. Ang berdeng kristal ang sanhi bakit may mga Extra.” –Rolando

<<Episode 7                                   Episode 9>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review