Friday, February 10, 2023

Darna: Episode 130

 
130. Super Finale
Lalabas sila Silent Shocker, Levitator at Human Urchin upang tumulong sa paglaban sa mga Super Soldiers. Sa pagkamit ni Darna ng Hiraya ay mapapabagsak niya si Borgo subalit mapapagana nito ang Sidrax kaya naman lilipad si Darna upang habulin ito at matagumpay naman niyang mawawasak. Sa pagkamatay ni Borgo ay darating ang mga pinuno ng Marte upang ibalita kay Darna na maari siyang manatili sa daigdig kahit na dapat nasa Marte ang bato. Makukulong ang mga Extra at Super Soldiers na mga wala nang kapangyarihan ngayon salamat sa bagong gamot na natuklasan ni Lolo Rolando. Dadalawin ni Narda ang kaibigang si Regina sa piitan ng mga Extra na siyang huling sasaksakan ng pinalakas na gamot. Magkakasundo ang dalawa at mananatiling magkaibigan. Sa pagdating ng mga kawani na magsasaksak sa kanya ng gamot ay biglang magpapalit ng anyo si Regina at yayakaping muli ang pagiging Valentina bago patayin ang mga tao roon. #DarnaSuperFinale


Si Celeste Cortesi talaga? Bumagay naman sa kanya dahil akmang-akma talaga ang ganda niya sa kanyang pagganap subalit marahil ay inaasahan ng mga tao na isang dating Darna ang lalabas bilang pagbibigay pugay. Marahil ay di rin ganito kaganda ang pagtanggap ng mga nauna sa palabas na ito kaya walang pumayag? Ang dami ring tanong tungkol sa mga pangyayari. Paano napagana ni Borgo yung Sidrax? Di ba kailangan niya ang bato? Buong palabas hinahanap niya yung bato e maari naman palang wala? Paano nakapagpalit ng anyo muli si Valentina kahit may nakasuot sa leeg niya? Ito lang marahil ang maganda sa pagtatapos na ito, ang pagkalas ni Valentina. Marahil ay hindi na siya papatay upang pumatay lamang. Baka nga tulungan pa niya si Darna e kaso wala namang nang Extra di ba? Siya na lang ang natira. Kaya tila salungat din ang mga pangyayari. Nagbati sila ni Darna ngunit ngayon siya pa rin ang masama. Paano? Hindi naman na rin natin kailangang malaman. Sa wakas, tapos na! #DarnaSuperFinale


129. Super Finale
Silent Shocker, Levitator, and Human Urchin show up to help fend off the Super Soldiers. As Darna achieves the power of Hiraya, Borgo is knocked out but not until he makes his Sidrax work somehow, which has Darna scrambling to shut it down which she successfully does. Borgo’s death signals the arrival of the leaders of Marte informing Darna that they are allowing her to stay on Earth even though the stone belongs to Marte. The Extras and Super Soldiers all go to jail, now powerless thanks to a serum that old man Rolando discovers. Nards pays her friend Regina a visit at the rehabilitation center for Extras where she will be the last to be injected with the antidote. The two make amends and remain friends. Just as the personnel who is to inject Regina with the antidote arrives, she suddenly transforms and embraces her being Valentina once more before killing everyone there. #DarnaSuperFinale


Celeste Cortesi? Really? Well, the role fits her to a tee because her beauty just permeates in her portrayal but perhaps people were expecting a previous Darna to appear as some sort of homage? Perhaps the reception of this show was not that good among them as well which could be the reason why nobody accepted the challenge? There are also too many questions about what transpired. How did Borgo manage to male the Sidrax work? Doesn’t he need the stone for that? Throughout the entire show he was pursuing that stone and now you are telling us he doesn’t need it after all? How did Valentina get to transform with that thing on her neck? This is perhaps the only good thing about this ending, Valentina’s break from the norm. Maybe she wouldn’t be killing for the sake of killing anymore and even become Darna’s ally, but then again there are no Extras left, just her. It feels like a contradiction. She made amends with Darna but she is still the villain. How? Anyway, we no longer have to find out. Finally, it ends! #DarnaSuperFinale

"Wala akong pakialam kung maging masama ako. I choose to be free. I am Valentina.” –Valentina

<<Episode 129                                   Episode 130>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review