Thursday, May 12, 2005

Encantadia (GMA): Kabanata/Episode 9

Kabanata 9
Huli na ang pagbalik ng sugatang si Ybarro sa Lireo. Lubhang ipagluluksa ni Alena ang kanyang pagkamatay at susubukan nitong kitilin ang sariling buhay. Bago ito maglaslas ay magpapakita si Bathala na sasabihan siyang may katungkulan siya sa Encantadia. Sasabihin din nito na isang paraan upang mawala ang sakit na nararamdaman ay ang ibigay sa kanya ang brilyante ng tubig upang mawala ang kanyang ala-ala. Gagawin niya ito at mawawalan siya ng malay. Magbabagong-anyo si Bathala at magiging si Pirena. Mahuhuli siya ni Hitano. Sasabihin niya rito na malaya na siyang makasama si Alena ngayong wala na ang ala-ala nito. Mag-iibang anyo muli si Pirena bilang patay na Alena. Magpapaalam sa kanya si Amihan at Danaya sa pamamagitan ng pagsiga sa kanyang katawan. Sa kanilang paglisan, magpapalit anyo muli si Pirena bilang siya at tatawa ng malakas. Ngayong dalawang brilyante na ang hawak niya, makikipaghiwalay na siya ng landas sa mga Hathor, ngunit hindi mababahala si Hagorn at sasabihing ang tagumpay ni Pirena ay tagumpay na rin nila. Ang totoong Alena naman ay dadalhin ni Hitano sa malayo upang maging asawa niya. Matapos ang pitong taon ay hindi na mga sanggol sila Mira at Lira. Mabubuhay si Mira ng marangya habang si Lira naman ay aapihin ng ina-inahan sa daigdig ng mga tao.

Isa na naman itong tagumpay ni Pirena na nasamsam ang dalawang brilyante matapos lamang ang iilang kabanata. Kaya bang gawin ito ng kanyang mga kapatid? Maari na nga niyang agawin muli ang kaharian mula sa kapatid kung nanaisin niya, ngunit lugi pa rin siya dahil dalawa sila Amihan at Danaya laban sa kanya kahit na tig-dalawa ang mga brilyante nila. Tatalon ng pitong taon ang mga kaganapan at marahil nararapat lamang ito upang mabilis na lumaki ang dalawang batang babae. Malamang ay itutuon sa kanila ang mga susunod na kabanata, na ang ibig sabihin ay marami na namang tagpo sa daigdig ng mga tao, at sa pook pa ng mga dukha, na maaring hindi maging kawili-wili. Sa Encantadia naman, mukhang mawawalan ng pakikibahagi si Alena sa laro ng kapangyarihan sa ngayon gayong wala na siyang ala-ala at hawak pa siya ni Hitano. Ganito na lamang ba siya mawawalan ng saysay o makakaahon siyang muli upang bawiin ang brilyante ng tubig kay Pirena? Marahil ay mahaba-habang paghihintay ito.

“Wala akong nararamdaman kundi sakit at dinudurog nito ang puso ko.” –Alena

Episode 9
An injured Ybarro returns to Lireo too late. Alena grieves his death so bad that she attempts to take her own life. As she is about to slash her wrist, Bathala appears and tells her that she has a duty to Encantadia. Bathala says that the only way for her pain to go away is for her to surrender the water gem to him so as to erase her painful memories. She does, and then she faints. Bathala then transforms into Pirena, who is then caught red-handed by Hitano. She tells him he is now free to have Alena, given how her memories have been wiped clean. Pirena then transforms into Alena pretending to be dead. Amihan and Danaya bid her goodbye with a traditional funeral pyre. After they leave, she transforms back into Pirena and lets out a shrill laugh. With two gems now in her possession, she parts ways with the Hathors, but Hagorn is not concerned, saying that her success is also theirs. The real Alena is taken far away by Hitano to be his wife. Seven years later, Mira and Lira are now young girls, the former living a life of luxury while the latter is abused by her stepmother in the human world.

This is yet another victory for Pirena, who gets two gems in just how many episodes. Could any of her sisters really do the same? She can actually seize the kingdom from her sister now if she wanted to, although she is still outnumbered by Amihan and Danaya two to one, despite their matching gem counts. We see a flash-forward of seven years, which is perhaps just appropriate for the two young girls to grow up fast enough. The next episodes would probably focus on them, meaning more of the human world because of Lira. It’s just that, I’ve grown accustomed to the colorful world of Encantadia, and going back to the human world, the slums of all places, would be rather boring. As for Encantadia, it seems Alena would not have any bearing in the game of power for now, with all the amnesia and manipulation from Hitano. Would they dismiss her just like that, or would she bounce back and somehow retrieve the water gem for Pirena? That we have to see, but perhaps the wait would be a little long.

0 creature/s gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Film Review

Film Review

Film Review

Film Review