Wednesday, May 11, 2005

Encantadia (GMA): Kabanata/Episode 8

Kabanata 8
Matagal nang may pagtingin kay Alena ang isa sa mga kawal ng Lireo na si Hitano (Polo Ravales). Hahamunin nito si Ybarro sa isang labanan ngunit siya ay matatalo. Dadayain naman niya ito at sasaksakin sa likod. Pagkatapos ay sasabihin niya kay Alena na pinatay ito ng mga Hathor. Makikita ng tagapangalaga ni Alena na si Muyak (Nancy Castiglione) si Pirena na tatawid patungo sa daigdig ng mga tao. Susundan niya ito at walang magagawa kundi panooring iwan si Lira sa harap ng isang parating na tren. Ililigtas ni Dado (Allan Paule) ang sanggol at iuuwi ito sa kanyang bahay upang ampunin. Makikita naman nila Amihan, Danaya at Aquil si Pirena habang palabas ito ng puno ng Asnamon. Idadahilan nito na nais lamang niyang makita ang daigdig na kinalakihan ni Amihan. Imumungkahi ni Aquil na isara na ang lagusan  upang maiwasan ang anumang panganib na maaring dalhin nito sa Encantadia. Isasara ito ni Amihan bago pa man makabalik si Muyak upang isumbong ang kataksilan ni Pirena. Patuloy na mananaginip si Amihan ukol sa pagkawala ng anak, ngunit mapapalagay din habang nasa tabi niya ang anak ni Pirena, na akala niya ay sa kanya. Habang hinahagod ang mukha ng “anak” ay magbubuga ito ng apoy, na siya namang ikagugulat ni Danaya na iuugnay ang kapangyarihan na iyon kay Pirena.

Mabisa ang kabanatang ito dahil maraming tagpo ang nagamit kung saan aakalain mong mahuhuli na ang ilang mga tauhan sa kung anumang kasamaan na kanilang ginawa ngunit makagagawa pa rin sila ng paraan upang makaligtas. Kahit tila pilit ay kapanipaniwala pa rin naman. Wala na si Ybarro at ang kanyang anak kay Amihan. Hindi pa naman siya patay dahil makikita natin siyang magkakamalay muli sa may ilog. At dahil natuklasan ni Gurna ang tungkol sa pag-iibigan ni Alena at ng isang mandirigma na ipinagbabawal sa Lireo, nagkaroon na naman ng isa pang alas si Pirena laban sa mga kapatid. Wala namang gagawin si Alena kundi magdalamhati sa akalang pagkamatay ni Ybarro, kung kaya’t mukhang wala siyang maitutulong kay Amihan sa ngayon. Subalit asahan na sasamantalahin ni Pirena ang kalagayang ito. Tignan natin kung paano niya ito gagamitin laban kay Amihan. Kung magpapalit ng panig si Alena, magiging pantay ang lahat kung titignan ang pagkakahati-hati ng mga brilyante.

“Hindi ko alam, may tinatago ka palang kasamaan, Hitano.” –Pirena

Episode 8
Hitano (Polo Ravales), one of Lireo’s guards, has always liked Alena. He challenges Ybarro to a duel but he loses. He betrays him anyway by stabbing him in the back. He then tells Alena that the Hathors killed him. Muyak (Nancy Castiglione), Alena’s fairy, sees Pirena cross the portal to the human world. She follows her and watches helplessly as Lira is left in front of a speeding train to die. The baby is saved by Dado (Allan Paule), who brings her back home to the slums to be adopted. Amihan, Aquil, and Danaya search for Muyak and sees Pirena the moment she steps out of the Asnamon Tree. Pirena tells them that she simply wanted to see the world where Amihan grew up. Aquil suggests that Amihan close the portal to avoid any danger it might pose to Encantadia. As Muyak is about to jump back and warn everyone of Pirena’s treachery, Amihan shuts the portal down for good. She keeps on dreaming about losing her child, but is comforted by the sight of Pirena’s baby by her side, thinking she is her own. As she caresses “her daughter’s” face, the baby suddenly breathes fire, much to Danaya’s surprise, associating such power to Pirena.

This episode is effective because it utilizes a lot of scenes wherein you think the characters would finally be caught, and yet end getting away with whatever it is that they have done wrong. It might seem a bit contrived, but it works just the same. In terms of plot development, Ybarro is gone, and so is his daughter with Amihan. He is not dead yet, however, as he is seen regaining consciousness at the riverbank. And since Gurna found out about Alena’s secret love affair with a warrior which is forbidden in Lireo, Pirena suddenly has another ace to play against her sisters. Alena has been mourning Ybarro’s alleged death by crying all the time, and it seems like she would not be of any use to Amihan for now. But do expect Pirena to take advantage of this situation. Let’s see how she is going to use this event against Amihan. If Alena switches sides, then that makes everything equal as far as the distribution of gems is concerned.

0 creature/s gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Film Review

Film Review

Film Review

Film Review