Tuesday, May 10, 2005

Encantadia (GMA): Kabanata/Episode 7

Kabanata 7
Palilibutan ng mga paruparo si Minea, tanda na kailangan na niyang magtungo sa Devas upang magpahinga kasama ang mga ninuno. Mahihirapan ang tatlong magkakapatid na palayain ang ina, ngunit wala naman silang magagawa. Wala si Pirena upang masaksihan ang pagpanaw ng ina, ngunit isang paruparo ang maghahatid sa kanya ng masamang balita. Pagkawala ni Minea matapos palibutan ng mga paruparo, manganganak na si Amihan. Gayun din si Pirena. Papangalanan ni Amihan na Lira ang anak. Babasbasan ni Alena ng magandang tinig ang bata, habang si Danaya naman ay bibigyan ito ng habang-buhay na kaligtasan mula kay Pirena. Sa pagsilang ng dalawang bagong Sang’gre, tutuparin na ni Pirena ang balak. Magbabalik ito sa Lireo, hihingi ng tawad kay Amihan, at ibibigay pa nga ang brilyante ng apoy, ngunit siya ay patatawarin at mababawi rin ito. Ipapalit ni Pirena ang sariling anak na si Mira kay Lira. Susubukan nitong patayin ang pamangkin sa kakahuyan, ngunit sadyang mabisa ang basbas ni Danaya. Sa kawalan ng ibang pagpipilian, tutungo siya sa puno ng Asnamon at uutusan ito na buksan ang lagusan patungo sa pinakamapanganib na pook sa daigdig ng mga tao.

Kamangha-mangha pa rin ang mabilis na daloy ng mga kaganapan. Pitong kabanata pa lang ang nakakaraan ngunit tatlong salinlahi ng ng mga Sang’gre ang naipakilala sa atin. Tuluy-tuloy rin na tumatatak ang katusuhan ni Pirena. Kilalang-kilala niya ang mga kapatid at nahulaan din niya ang magiging sagot ng mga ito. Marunong siyang sumugal at kadalasan ay maganda ang nagiging bunga nito sa kanya. Makikita rin natin kung paanong puso ang pinaiiral ni Alena sa halip na isip, na maaring magpahamak sa kanya sa hinaharap. Gayun din naman si Amihan, at ang kanyang anak ang naging kapalit. Hanggang saan ba ang kanyang katangahan? Si Danaya lamang talaga ang makapapantay kay Pirena sa katalinuhan ngunit ang kanyang suliranin ay lubhang masunurin siya sa mga batas ng Lireo. Hindi naman ito masama, maaring malampasan pa nga niya ang kakayahan ni Amihan bilang reyna. Marahil ang masamang kahihinatnan ng mga pangyayaring ito ay masisilayan na naman natin ang daigdig ng mga tao. Ang labanan ng kapangyarihan sa Encantadia ay kapana-panabik na rin naman. Subalit marahil ay kailangan talaga itong mangyari.

“Asnamon Voyanazar! Ipakita mo sa akin ang pinakamapanganib na lugar sa mundo ng mga tao!” –Pirena

Episode 7
Butterflies surround Minea, a sign that it is time for her to go to Devas to rest with her ancestors. The three sisters have a hard time letting go, but it’s not as if they have a choice. Pirena is not there to witness her mother’s passing, but is visited by a butterfly which signifies the unfortunate event. As Minea disappears in a flurry of butterflies, Amihan undergoes labor. So does Pirena. Amihan names her daughter Lira. Alena blesses the child with a sweet and charming voice, while Danaya gives her lifelong immunity against Pirena. As two new Sang’gres are added to the brood, Pirena sets her plan in motion. She goes back to Lireo to ask for forgiveness from Amihan and even offers the fire gem to her, but is forgiven and gets it back. Pirena switches her own daughter Mira with Lira. She then tries to kill her niece in the forest, but Danaya’s blessing proves to be very effective. Left with no other choice, she goes to the Asnamon Tree and orders it to open a portal to the most dangerous place in the human world.

I am still amazed with the fast pacing. It has only been seven episodes and yet we have already been introduced to three generations of Sang’gres. Pirena also continues to impress with her cleverness. She knows her sisters too well and anticipated their appropriate reactions. She knows how to take risks, and it often pays off. We also see how Alena uses her heart as opposed to her brain, which could very well be her own downfall in the future. Of course, Amihan also uses her heart, in exchange for her daughter. How stupid could you be, right? Only Danaya could really match Pirena when it comes to being smart, but her problem is that she is so by the book all the time, citing Lireo’s laws as often as she could. It is not a bad thing, though, and I think she would be better as queen than Amihan could ever be. Perhaps the only downside to this is that we would be seeing the human world once again. The battle for supremacy in Encantadia is already interesting on its own. But maybe this really has to happen.

0 creature/s gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Film Review

Film Review

Film Review

Film Review