Monday, May 9, 2005

Encantadia (GMA): Kabanata/Episode 6

Kabanata 6
Magkikita sila Amihan at Ybarro sa kanilang panaginip bilang katuparan ng kanilang tadhana. Iiwas si Ybarro sa simula dahil hindi niya kilala si Amihan at dahil mahal niya si Alena, subalit mamamagitan si Bathala at sasabihin kay Ybarro na Ybrahim ang tunay niyang pangalan, at susundin niya ang kanyang nais. Suot din ni Ybarro ang putong ng Sapiro sa panaginip na ito. Sa kanyang paggising, itatanong niya sa kinagisnang amang si Apitong (John Regala) ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao, ngunit sasabihin nito na ang panaginip ay panaginip lamang. Maaalala nito ang pagsagip sa anak sa mga Hathor nang lusubin ng mga ito at patayin ang Reyna ng Sapiro pagkatapos ng digmaan. Sa paggising ni Amihan ay tangan-tangan niya ang dilaw na bulaklak sa panaginip, na ang ibig sabihin sa Encantadia ay pagdadalang-tao, gawa ng kakayahan ng mga Sang’gre na makipagtalik sa panaginip sa kung sinumang kanilang naisin. Sa tulong ni Gurna ay mabilis na kikilos si Pirena upang mang-akit ng isang kawal ng Lireo at siya ring magbubuntis. Balak niyang gamitin ang anak upang sakupin ang Lireo at ang buong Encantadia.

Isa na naman itong hindi kapansin-pansin na pagkakaiba. Gaano nga ba kaginhawa na mabuntis sa pamamagitan lamang ng panaginip? Hindi naman kathang-isip lang ang lahat sapagkat mukhang may kakaiba pa silang ginagawa sa pamamagitan ng paghahawak-kamay upang makabuo ng anak. Gayunpaman, isa itong malikhaing pamamaraan upang ipakita ang isang tagpo na maaring ituring na malaswa. Isa pang kagulat-gulat na pagsisiwalat sa kabanatang ito ay ang tunay na katauhan ni Ybarro/Ybrahim bilang dugong-bughaw, kahit wala siyang kaharian na matatawag niyang kanya gayung wala na ang Sapiro at Adamya. Gaya ng mga haka-haka noon, magiging magandang ugat ito ng alitan sa pagitan nila Amihan at Alena, kahit na mukhang nagamit lamang si Ybrahim dito bilang isang kasangkapan upang makabuo ng tagapagmana. Ang kanyang tunay na katauhan ay nangangahulugan din na maari na niyang mahalin si Alena, at dahil hindi naman siya ang reyna ay maari pa nga silang magsama kung tutuusin. Gayunpaman, hindi naman kailanman papayag ang mga kababaihan na may kahati sila sa kanilang katipan, kung kaya’t makakaasa marahil tayo ng isang pagtatalo sa hinaharap.

“Hindi lang ikaw ang magbubuntis ngayon, Amihan. Dalawa na tayo.” –Pirena

Episode 6
Amihan and Ybarro meet in their dreams as a fulfillment of their destiny. He shuns her at first because he does not know her and because he is in love with Alena. But Bathala interferes, and tells Ybarro that his real name is Ybrahim, and that he will do his bidding. In addition, he is wearing the crown of Sapiro in that dream. Waking up, Ybrahim asks his adoptive father, Apitong (John Regala), about his true lineage, but he dismisses his son’s dream as a mere dream. He then recalls how he saved him from the clutches of the Hathors who ambushed and killed the Queen of Sapiro after the great war. As Amihan wakes up, she finds herself clasping the same yellow flower in her dream which in Encantadia is a symbol of pregnancy, as Sang’gres could conceive a child in their dreams with whomever they wish. With the help of Gurna, Pirena is quick to act and seduces a random soldier in Lireo, becoming pregnant herself. She intends to use her child as a pawn to capture Lireo and the whole of Encantadia.

Now that is another interesting difference! How convenient is it to get pregnant just by dreaming about it? However, it is not all imagination, as they seem to be doing some strange hand holding ritual in the dream in order to conceive a child. In any case, this is a creative way of portraying an act that would otherwise be considered too racy for television. Another surprise revealed in this episode is the real identity of Ybarro/Ybrahim as a royal himself, even though he has no kingdom he could call his own because Sapiro and Adamya no longer exist. As already speculated before, this would be a good source of conflict between Amihan and Alena, although it seems that Ybrahim is only used here as a tool for an heir to be produced. His background also means he is already free to fall in love with Alena, and since she is not queen, perhaps they could even be together. But then again, women will always have issues sharing their men, so I guess we should expect a showdown soon.

0 creature/s gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Film Review

Film Review

Film Review

Film Review